Mikäli et pääse osallistumaan valmennuskurssille, voit tilata tehokkaan etäharjoittelumateriaalimme, minkä avulla pystyt harjoittelemaan tehokkaasti saaden palautetta edistymisestäsi ja vastaustekniikastasi. Voit myös tilata pelkän itseopiskelumateriaalimme kotona tapahtuvaa harjoittelua varten. Materiaali postitetaan sinulle tammi-helmikuussa. Itseopiskelumateriaali on sama kuin etäopiskelumateriaali pois lukien viisi palautettavaa, opettajan korjaamaa etätehtävää.

Yleistä tietoa

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Itä-Suomen (Joensuu) ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja sekä luonnon-, kulttuuri- ja kehitysmaantiede.

Valintakokeessa menestymisen edellytyksenä ovat lukion laajan oppimäärän tiedot. Turussa ja Joensuussa on vaatimuksena lisäksi ollut muuta kirjallisuutta. Monissa valintakoetehtävissä on käsitelty ajankohtaisia tapahtumia, joten esim. tiedotusvälineiden seuraaminen ja harrastuneisuus maantieteessä ovat avuksi valintakokeessa.

Tiedon lisäksi valintakokeessa korostuu vastaustekniikan hallinta. Vastauksissa edellytetään laaja-alaista tehtävän käsittelyä ja maantieteelle tyypillistä eri maantieteellisten tasojen huomioimista.

Pääsykoemenestyksen ensimmäinen ja tärkein askel on päätös pyrkimisestä. Päätöksen jälkeen älä emmi, vaan aloita huolellinen ja suunnitelmallinen valmistautuminen. Oikotietä sisäänpääsyyn maantieteen laitokselle ei ole; kiinnostus opiskeltavaan aineeseen ja huolellinen, suunnitelmallinen työn teko sekä tarmo ratkaisevat sisäänpääsyn.

Me emme voi luvata sinulle opiskelupaikkaa emmekä voi tehdä työtä puolestasi, mutta tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen, tuen ja materiaalin. Valmennuskeskuksen kurssin avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen. Olemme tukenasi koko pyrkimisprosessin ajan.