Tällä hetkellä tarjonnassamme ei ole yliopistojen valintakokeisiin valmentavia kielten itseopiskelumateriaaleja. Yo -kirjoituksiin valmentavia abi -itseopiskelumateriaaleja on tarjolla suomesta, englannista ja ruotsista.

Yleistä tietoa

Kielten opiskelu liittyy humanistiseen opintoalaan kaikissa Suomen yliopistossa, mutta tarjonta, pääsykoevaatimukset ja opetuksen painotukset vaihtelevat yliopistokohtaisesti. Toiset yliopistot painottavat kielen kääntämistä ja tulkkausta kun toiset taas korostavat kirjallisuutta ja kulttuuria. Osa yliopistoista tekee myös valintakoeyhteistyötä, jolloin samalla pääsykokeella on mahdollista hakea useampaan yliopistoon. 

Kielten opiskelu yliopistossa on ensisijaisesti kielitiedettä ja kielen tutkimusta. Yliopistossa kielten opinnoista käytetäänkin myös nimitystä filologia. Filologia tarkoittaa humanististen tieteiden osa-aluetta, joka tutkii kieltä, sen rakennetta ja siihen liittyvää kulttuuria. Kielten opiskelu on monipuolista ja opinnot jakaantuvat kielitaito- ja kielitieto-opintoihin sekä kielialueen tuntemukseen. Keskeistä on puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja ymmärtäminen, opiskeltavan kielen rakenteen, kielitieteen, kirjallisuuden sekä maan historian ja nykyolojen tuntemus. 

Koska opiskelu vaatii laaja-alaista kielen hallintaa, myös pääsykokeessa testataan kielten eri osa-alueiden osaamista. Tiedekuntaan halutaan opiskelijoita, joilla on jo perusteelliset kielelliset valmiudet, joita on mahdollista kehittää.

Järjestämme englannin kielen valmennuskursseja Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä kurssimme valmentavat Helsingin yliopiston englannin valintakoevaatimusten mukaan ja Tampereella Tampereen yliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston englannin valintavaatimusten mukaan (katso tarkemmin kurssitiedoista). Valmennuskurssiemme tehokkuus perustuu monivuotisten kielten opettajiemme ammattitaitoon ja runsaaseen eri tehtävätyyppien harjoitteluun. Opettajien asiantuntemuksen hyödyntäminen antaa sinulle hyvät mahdollisuudet menestyä pääsykokeessa ja saada tavoittelemasi opiskelupaikka.

No results.