Mikäli kursseille osallistuminen ei jostain syystä ole mahdollista, on tuhti itseopiskelumateriaalimme matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta erinomainen vaihtoehto.

Yleistä tietoa

Diplomi-insinöörikoulutuksen voit suorittaa Espoon Teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa, Turun, Oulun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Alempi tutkinto eli tekniikan kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tutkinto laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Tekniikan alan nopea kehittyminen ja sen tärkeys tulevaisuuden rakentamisessa ovat syitä, miksi opiskelujen aloittaminen teknillisellä alalla on erittäin suosittua. Mikäli haluat olla nyky-yhteiskunnan kehityksen terävimmässä kärjessä niin tekniikan kuin taloudenkin osalta, ovat opinnot diplomi-insinööriosastoilla sinua varten.

Teknillisten korkeakoulujen valintakoetta varten sinun tulee harjoitella runsaasti lukion pitkän oppimäärän tietoihin pohjautuvia matematiikan tehtäviä sekä valinnoistasi riippuen myös fysiikan, kemian tai yhteiskuntatieteen tehtäviä. Valintakokeen kuudesta tehtävästä mobet ovat uudenlaisia, usein soveltavia tehtäviä, jollaisia et ole aiemmin harjoitellut. Selvitäksesi vaikeasta kokeesta kolmessa tunnissa laskurutiinisi pitää olla todella hyvä, jotta aikaa jää pohdintaa ja miettimistä vaativien tehtävien ratkaisemiseen. Riittävän rutiinin voit saavuttaa ainoastaan tekemällä runsaasti harjoitustehtäviä ja paneutumalla vanhoihin valintakokeisiin.

Luota kokemukseen

Valmennuskeskus on järjestänyt kursseja teknillisten korkeakoulujen valintakokeeseen vuodesta 1975 alkaen. Kursseillamme saat ammattitaitoisen opetuksen lisäksi kattavan ja runsaan kurssimateriaalin, joka sisältää useita satoja eritasoisia, valintakoetyyppisiä tehtäviä sekä hyvän teoriakoosteen kokeen kannalta tärkeimmistä aihepiireistä.

Sinulla on kaikki menestymisen avaimet käsissäsi. Tavoitteidesi saavuttaminen edellyttää kuitenkin päämäärätietoista ja täysipäiväistä työntekoa koko pyrkimisprosessin ajan. Tähän parhaan tuen saat Valmennuskeskuksen kurssien avulla.