Mikäli et pääse osallistumaan valmennuskurssille, voit tilata tehokkaan etäharjoittelumateriaalimme, minkä avulla pystyt harjoittelemaan tehokkaasti saaden palautetta edistymisestäsi ja vastaustekniikastasi. Voit myös tilata pelkän itseopiskelumateriaalimme kotona tapahtuvaa harjoittelua varten. Materiaali postitetaan sinulle tammi-helmikuussa. Itseopiskelumateriaali on sama kuin etäopiskelumateriaali pois lukien kuusi palautettavaa, opettajan korjaamaa etätehtävää.

Yleistä tietoa

Biologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja, eläin- ja kasvifysiologia, perinnöllisyystiede, mikrobiologia sekä biokemia.

Biologia on laaja-alainen, elävään elämään ja sen peruselementteihin perehdyttävä tieteenala. Sen opiskelu on monipuolista ja kiinnostavaa, jopa mystistä. Opinnoissa edetessäsi ja erikoistuessasi teet valintoja, jotka voivat viedä sinut niin luonnossa viihtyväksi tutkijaksi kuin nykyteknologian huippua edustavaksi geneetikoksi - tai kaikkeen tältä väliltä.

Biologia on tavoiteltu koulutusala. Joka vuosi noin 200 uutta opiskelijaa aloittaa biologian opiskelun yliopistossa. Tämä on noin 15% kaikista opiskelupaikkaa hakeneista. Biologian valintakoevaatimuksena on lukion laaja oppimäärä. Koska lukion kirjasarjojen sisällöissä ja opetuksen painopisteissä on eroja, pyrkijöiden lähtötiedoissa on suuria eroja.

Valmistautuminen biologian valintakokeeseen vaatii huolellista ja suunnitelmallista työntekoa. Valintakoetehtävissä on usein kysytty asioita, joiden tunteminen edellyttää syventävien lukiokurssien käymistä sekä joiltain osin tarkempaa tietoa, kuin kirjasarjoissa esitetään. Tiedon lisäksi valintakokeessa menestyminen edellyttää vastaustekniikan hallitsemista rajatun vastaustilan hyödyntämiseksi.

Pääsykoemenestystä ei ratkaise älykkyysosamäärä eikä laudaturien lukumäärä, vaan kiinnostus opiskeltavaan aineeseen ja määrätietoinen valmistautuminen. Sisäänpääsyyn ei ole oikotietä, mutta se ei toisaalta vaadi ihmeitäkään. Me emme voi luvata sinulle opiskelupaikkaa emmekä voi tehdä työtä puolestasi, mutta tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen ja materiaalin, joiden avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen.