Mikäli et pääse osallistumaan valmennuskursseillemme, mutta kaipaat apua itsenäisen harjoittelun tueksi, niin sinun on mahdollista tilata piirustuksen ja suunnittelun etäopiskelumateriaali sekä arkkitehtimatematiikan itseopiskelumateriaali.

Piirustuksen ja suunnittelun etäopiskelumateriaalin avuilla voit harjoitella sekä ennakkotehtävävaihetta että kesäkuussa pidettävää piirustuksen ja suunnittelun koetta varten. Etäopiskelupaketissa saat piirustuksen ja suunnittelun teoriakoosteen, neljä palautettavaa tehtäväsarjaa, vanhoja valintakoetehtäviä ja aikataulun, jonka mukaan tehtäväsarjat palautetaan arvioitavaksi. Opettajamme antaa kirjallisen palautteen ja pisteytyksen jokaisesta tehdystä pääsykoetyyppisestä työstä. Näin kehität taitojasi opettajan opastuksella, opit nostamaan esiin vahvuutesi ja tutustut pääsykoetehtävien vaatimustasoon. Käytössäsi on myös sähköinen kuvagalleria, jossa voit tutustua muiden etäkurssilaisten tekemiin töihin samasta aiheesta.

Arkkitehtimatematiikan itseopiskelumateriaalin avulla kertaat keskeiset asiat sekä kehität laskurutiinia lukuisten harjoitustehtävien avulla. Materiaali sisältää teoriakoosteen arkkitehtimatematiikan pääsykokeen kannalta keskeisistä lukion pitkän oppimäärän asioista, lähes 150 harjoitustehtävää vaiheittaisine malliratkaisuineen sekä lisäksi vanhoja pääsykoetehtäviä vastauksineen.

Yleistä tietoa

Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Otaniemessä, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

Arkkitehdit tunnetaan parhaiten rakennusten suunnittelutyöstä. Työtehtäväalue on kuitenkin huomattavasti laajempi. Arkkitehtejä tarvitaan kaupunkien, asuinalueiden ja muiden yhdyskuntien suunnittelussa, alan tutkimus- ja opetustyössä sekä monipuolisissa hallintotehtävissä. Viime aikoina arkkitehtejä ovat työllistäneet myös erilaiset tuotesuunnittelutehtävät.

Opinnoissa perehdytään taiteellisiin, teknisiin sekä teknillistieteellisiin taitoihin ja oppiaineisiin. Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan yhteisiä oppiaineita, jonka jälkeen valitaan oma erikoistumisalue. Opiskelussa korostuu käytännönläheiset suunnitteluharjoitukset, innovatiivisuus ja osaaminen. Oppiainetarjonta sekä opiskelun painotukset vaihtelevat hieman eri korkeakouluissa. Aalto yliopistossa arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. 
Oulussa opiskelu tapahtuu neljässä laboratoriossa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu.
Tampereella opinnoissa painottuu rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja arkkitehtuurin historia ja teoria. Myös korjausrakentamisella on vahva perinne samassa tiedekunnassa toimivan rakennustekniikan laitoksen kanssa.

Vuosittain arkkitehtuurinkoulutusohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita hieman yli sata ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Otaniemeen 18. Kaikki kolme arkkitehtilaitosta kuuluvat yhteisvalinnan piiriin eli samalla kokeella voi hakea jokaiselle paikkakunnalle.

Onnistu kokeen jokaisessa vaiheessa!

Valintakoe on kolmivaiheinen. Haku alkaa maaliskuun alussa, jolloin ennakkotehtävät ilmestyvät. Ennakkotehtävien perusteella parhaat pyrkijät pääsevät toiseen vaiheeseen, joka on matematiikka. Matematiikasta jatkoon päässeet osallistuvat kesäkuun alussa pidettäviin piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Lopullinen koepistemäärä muodostuu matematiikan kokeen sekä piirustus- ja suunnittelukokeen yhteispistemäärästä. Maisema-arkkitehtuurin puolelle opiskelijavalintaan vaikuttaa lisäksi luonnontieteen koe.

Valmennuskeskuksen arkkitehtikoulutuksen etä- ja itseopiskelumateriaalit parantavat onnistumismahdollisuuksiasi kokeen kaikissa vaiheissa. Jos harkitset itseopiskelumateriaaliemme lisäksi osallistumista jollekin kurssillemme, tarjolla ovat seuraavat vaihtoehdot:

  • Ennakkotehtäväkurssi, jolla keskitytään harjoittelemaan taitoja ja tekniikoita, joita vaaditaan ensimmäisen vaiheen tehtävien suorittamiseen. Opettajien erimerkit ja muiden kurssilaisten työt tarjovat ideoita lukuisiin erilaisiin toteutusmahdollisuuksiin.
  • Matematiikan kurssijoka kehittää laskurutiinia
  • Piirustus- ja suunnittelukurssi, joka toimii tulevaa pääsykoetta simuloivana harjoituskoeviikkona. Kurssilla tehdään pääsykoetasoisia töitä, joista opettajat antavat henkilökohtaisen palautteen sekä harjoitellaan kokeen ajanhallintaa ja välineiden käyttöä. Opettajien erimerkit ja muiden kurssilaisten työt tarjovat ideoita lukuisiin erilaisiin toteutusmahdollisuuksiin.