Mikäli et pysty osallistumaan kursseillemme, voit tilata kauttamme itseopiskelumateriaalia (sisältää matematiikan, fysiikan ja kemian harjoituksia). Materiaali on erinomainen vaihtoehto valmistautua pääsykokeeseen. Materiaaliin sisältyy runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen (288 kpl), teoriaa sekä vanhoja valintakokeita ratkaisuineen. Jos tilaat itseopiskelumateriaalin nyt ja päätätkin myöhemmin osallistua kursseillemme, vähennetään koko itseopiskelumateriaalin hinta kurssimaksustasi.

Yleistä tietoa

Tekniikan ja liikenteen alalla valmistutaan tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinto sisältää 33 suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä koulutusohjelmaa. Lisäksi on mahdollista tehdä tutkinto englanniksi. Koulutusohjelmissa on lukuisia suuntautumisvaihtoehtoja, jotka vaihtelevat vielä ammattikorkeakouluittain ja voivat olla myös samannimisissä koulutusohjelmissa erisisältöisiä. Siksi onkin hyvä tarkastaa koulutusohjelman tiedot aina vielä oppilaitoksesta.

Tekniikan alan opinnoissa hyödynnetään poikkeuksellisen paljon yhteistyötä työelämän kanssa.Tutkintonimikkeenä tekniikan ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuville on joko insinööri, laboratorioanalyytikko tai rakennusmestari. Koulutusohjelmien laajuus vaihtelee 210–270 opintopisteen välillä ja suoritusaika 3,5–4,5 vuoteen.

Tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa 60–90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Valmistuneet työskentelevät muun muassa auto- ja kuljetusalalla, elintarviketeollisuudessa, graafisella alalla, ITC-alalla, kone- ja metallialalla, LVI-alalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla, pintakäsittelyalalla, rakennusalalla, sähköalalla, tekstiili- ja vaatetusalalla tai merenkulkualalla. (Lähde: opiskelupaikka.fi)