Code Planetin koulutusohjelmassa opit ammattimaiseksi pelintekijäksi ja ohjelmoijaksi. Lukuvuoden aikana suoritat 60 opintopistettä ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Koulutuksen jälkeen voit siirtyä työelämään teknologia-alalle, päästä suoraan opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun suoraan valintahaastattelun kautta tai hyväksilukea opintopisteesi muissa yliopistoissa tai korkeakouluissa.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opitaan pelialan ja ohjelmoinnin perusteet. Code Planetissa opiskellaan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ensimmäisen vuoden opinnot, joissa opitaan projektityöskentelyä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, graafista animointia, ohjelmointikieliä ja pelien rakentamista sekä kehitetään viestinnän taitoja. Opiskelijat saavat opintojen ohella uravalmennusta ja henkilökohtaista ohjausta opiskelutekniikan hallitsemiseen. Lähiopetuspäivinä osallistut pelialan tapahtumiin ja tutustut alan johtaviin yrityksiin. Lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista

Lue lisää täältä. 

Code Planetin opinnot koostuvat kolmesta moduulista, jotka voi suorittaa verkossa joko opettajan antaman aikataulun mukaan tai omaan tahtiin. Ensimmäisessä moduulissa opiskellaan pelifysiikkaa, C# -ohjelmointikieltä sekä 2D-pelien tekemisen perusteet. Seuraavassa moduulissa jatketaan 3D-pelien rakentamiseen, C++ -ohjelmointikieleen sekä matematiikkaan. Viimeisessä jaksossa oppilaat tutustuvat erilaisiin pelialustoihin ja pelinkehittämisen teoriaan sekä SQL-kieleen. Kurssin aikana opiskellaan lisäksi kieliä ja verkostoidutaan pelialan ammattilaisten kanssa esimerkiksi alan tapahtumien ja pelianalyysien kautta.