Työharjoittelu on usein opiskelijan ensimmäinen kosketus oman alansa työhön. Työharjoittelu on loistava tilaisuus saada työkokemusta ja verkostoitua alan ihmisten kanssa. Usein työharjoittelu saattaa poikia tulevaisuuden työpaikan lisäksi myös toimeksiannon graduun tai opinnäytetyöhön.

Työharjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija omaan alaansa käytännön kautta aidossa ympäristössä. Nuori saa työharjoittelusta arvokasta työkokemusta ja käytännön ammattitaitoa. Yritys saa harjoittelujen kautta potentiaalisia työntekijöitä myös tulevaisuudeksi.

 

Työharjoittelu kuuluu aina ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin ja usein se on osa myös yliopistojen oppiaineista. Ammatillisessa koulutuksessa termi on työssä oppiminen ja se kuuluu aina opintosuunnitelmaan.

Työssäoppiminen ammatillisessa koulutuksessa

Opintosuunnitelmaan kuuluu vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Tällä taataan tarvittava ammattitaito työelämää varten. Työssäoppiminen on osa opetussuunnitelmaa, ja sen järjestämisestä vastaa oppilaitos.

Työharjoittelu ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää 3,5–4,5 vuotta, ja tutkintoon kuuluu aina noin puolen vuoden mittainen työharjoittelu. Harjoittelun tarkoituksena on soveltaa opiskelijoiden tietoja käytännössä aidossa ympäristössä.

Työharjoittelu yliopistossa

Yliopistossa työharjoittelu ei ole pakollisena osana kaikkia tutkintoja. Tästä syystä yliopistosta ja tiedekunnasta riippuen harjoittelurahan saaminen voi olla vaikeaa. Harjoittelu kestää yleensä noin kolme kuukautta.

Työharjoittelu on vaihtoehto myös työttömälle nuorelle

Myös työttömät nuoret voivat hankkia työkokemusta harjoittelulla. Työharjoitteluun voivat osallistua ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta ja jotka ovat oikeutettuja työmarkkinatukeen. Työharjoittelupaikasta huolehtii Työ- ja elinkeinotoimisto.

Työharjoittelun voi suorittaa melkein missä vain esimerkiksi valtiolla, kunnalla tai yrityksissä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla

Muita blogipostauksia

  • Yleinen
  • Susanne Saarinen

Todistusvalinnat vuonna 2020

Todistusvalintamuutokset Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet tiedot viimeistään keväällä 2020 voimaan tulevista todistusvalintamuutoksista. Suurin muutos on todistusvalinnan...

Lue lisää
  • Yleinen
  • Hanna Ylönen

Valintakoeuudistus 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on vireillä suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena on kehittää yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Opiskelijat tullaan edelleen...

Lue lisää
  • Yleinen
  • Valmennuskeskus

CV- eli ansioluettelomalleja ja työhakemusmalleja

Hyvä työhakemus ja ansioluettelo ovat ensimmäinen asia, jonka työnantaja sinusta näkee. Mieti siis tarkkaan, millaisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Muista, että työhakemuksen ei tarvitse olla tylsä o...

Lue lisää
  • Yleinen
  • Valmennuskeskus

AMK-täydennyshaku

Täydennyshaku palvelee erityisesti sellaisia hakijoita, jotka ovat jääneet kevään haussa ilman opiskelupaikkaa. Täydennyshaussa voivat tosin hakea sellaisetkin hakijat, jotka eivät ole kevään haussa h...

Lue lisää