Kokosimme korkeakoulujen pääsyvaatimuksiin ja hakukelpoisuuteen liittyvät asiat yhteen. Löydät myös hyviä vinkkejä eniten kyselyjä saamiemme alojen eli lääketieteellisen ja kauppatieteellisen pääsyvaatimuksiin ja hakukelpoisuuteen sekä aiempiin lukio-opintoihin liittyen. 

Eri alojen ja eri yliopistojen pääsyvaatimukset eli valintaperusteet löydät aina vuosittain julkaistavasta valintaoppaasta. Tarkempaa tietoa löytyy lisäksi yliopistojen omista hakuoppaista, jotka ovat ladattavissa yliopistojen omilta nettisivuilta. 

Opiskelijat valitaan tavallisesti valintakokeen ja todistuksesta saatavien pisteiden tai pelkän valintakokeen perusteella.

 

Voit hakea yliopistoon, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai toisen asteen ammatillisen perustutkinnon. Muillakin taustoilla yliopistoon on mahdollista hakea.

Toiveena opiskelupaikka kauppakorkeakoulussa?

Kauppatieteellisen alan valintakokeisiin ei voi valmistautua lukion opintojen osalta niin selkeästi kuin lääketieteelliseen. Ehkä yksittäisistä aineista yhteiskuntaoppi on lähinnä kauppatiedettä. Yksi vaihtoehto on myös opiskella vapaa-ajalla avoimessa yliopistossa kauppatieteen perusopintoihin liittyviä kursseja. Kauppatieteellisellä alalla olisi ehdottomasti hyötyä myös kielten osaamisesta ja tutkinnon voi halutessaan opiskella myös englanniksi.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaoppaassa kerrotaan, miten pisteet määräytyvät. 

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saa pisteitä äidinkielestä, matematiikasta ja kolmesta muusta parhaiten pisteitä antavista kokeista. Päättötodistuksen keskiarvolla ei valinnan kannalta ole merkitystä. Yhteisvalinnassa otetaan huomioon yliopiston ensisijaisuuspisteet, ylioppilastutkintotodistuksesta saadut pisteet sekä valintakoe, mutta sisään otetaan myös pelkän valintakokeen ja yliopiston esisijaisuuspisteiden perusteella osa hakijoista. Eli vaikka ylioppilastodistuksesta ei kovin paljon pisteitä saakaan, on mahdollista päästä sisään, jos onnistuu valintakokeessa.

Vai kiinnostaisiko opiskelupaikka lääketieteellisessä?

Lääkikseen pääsemiseksi on tärkeää panostaa koko lukion ajan etenkin biologiaan, fysiikkaan ja kemiaan. Lääketieteelliseen tiedekunnan valintakriteerit määritellään jokaisen yliopiston omassa hakuoppaassa.

Kaikki lääketieteelliset tiedekunnat tekevät valintakoeyhteistyötä eli järjestävät samanaikaisesti saman pääsykokeen, mutta silti jokainen yliopisto on määrittänyt itse, kuinka pisteitä saa ylioppilastodistuksesta. Valinta tapahtuu kahdessa kiintiössä: ensin valitaan 50 % yo-pisteiden + pääsykoepisteiden perusteella ja sitten 50 % pelkkien pääsykoepisteiden perusteella. Mikäli olet lukion käynyt, sinut huomioidaan molemmissa kiintiöissä. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsykokeissa onnistuminen riittää kouluun pääsemiseksi.

Esimerkkinä Helsingin lääketieteellisessä yo-pisteitä on saanut viime keväänä seuraavista aineista:

 1. äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame)
 2. toinen kotimainen kieli (pitkä kieli tai keskipitkä kieli)
 3. vieras kieli (pitkä kieli)
 4. fysiikan, kemian tai biologian ainereaalikoe (paras näistä)
 5. matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai mikä tahansa ainereaalikoe pois lukien kohdassa 4 käytetty (paras näistä)

Sinun kannattaa vertailla eri tiedekuntien tapoja antaa pisteitä yo-todistuksesta ja näin voit laskea, mihin saisit eniten pisteitä omilla papereillasi. Tämä kannattaa tehdä uudestaan, kun kevään valintaoppaat ovat ilmestyneet, koska niihin voi tulla muutoksia. Lisäksi kannattaa muistaa, että pääsykokeella on suuri painoarvo: voit päästä pelkästään sillä opiskelemaan. Pääsykoekirjana on jo useamman vuoden ajan ollut Galenos - Johdanto lääketieteen opintoihin. Pääsykokeessa menestymisessä apua onkin fysiikan, kemian ja biologian hallinnasta ja sisäänpääsy vaatii ahkeraa lukemista, laskurutiinia ja kykyä soveltaa pääsykoekirjojen tietoja.

 

Muita blogipostauksia

 • Yleinen
 • Susanne Saarinen

Todistusvalinnat vuonna 2020

Todistusvalintamuutokset Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet tiedot viimeistään keväällä 2020 voimaan tulevista todistusvalintamuutoksista. Suurin muutos on todistusvalinnan...

Lue lisää
 • Yleinen
 • Hanna Ylönen

Valintakoeuudistus 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on vireillä suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena on kehittää yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Opiskelijat tullaan edelleen...

Lue lisää
 • Yleinen
 • Valmennuskeskus

CV- eli ansioluettelomalleja ja työhakemusmalleja

Hyvä työhakemus ja ansioluettelo ovat ensimmäinen asia, jonka työnantaja sinusta näkee. Mieti siis tarkkaan, millaisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Muista, että työhakemuksen ei tarvitse olla tylsä o...

Lue lisää
 • Yleinen
 • Valmennuskeskus

AMK-täydennyshaku

Täydennyshaku palvelee erityisesti sellaisia hakijoita, jotka ovat jääneet kevään haussa ilman opiskelupaikkaa. Täydennyshaussa voivat tosin hakea sellaisetkin hakijat, jotka eivät ole kevään haussa h...

Lue lisää