Kiinnostaako sinua poliisin ammatti? Valmennuskeskus saa paljon kysymyksiä poliisikoulun pääsykoevaatimuksista. Päätimmekin tehdä lyhyen yhteenvedon pääsyvaatimuksista, vaikka emme alan valmennuskursseja järjestäkään. Teroita siis tavoitteesi ja lue, mitkä ovat poliisikoulun kuusi pääsyvaatimusta. 

Poliisien koulutus on Suomessa keskittynyt Tampereella sijaitsevaan Poliisiammattikorkeakouluun, jossa suoritetaan myös poliisin perustutkintokoulutus. 

Poliiseiksi halutaan aivan tavallisia naisia ja miehiä ja esimerkiksi pituus- ja painovaatimuksia ei ole. Hakijat, jotka ovat kaikin puolin tasapainoisia, joilla on hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ja halu auttaa muita, toivotetaan tervetulleeksi joukkoon. Joitakin tärkeitä hakuvaatimuksia kuitenkin on. 

Poliisiammattikorkeakouluun päästäkseen on täytettävä tietyt hakuvaatimukset. 

1. Hakijan on oltava Suomen kansalainen

Poliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Kansalaisvaatimuksesta voidaan poiketa erityistapauksessa. 

Poikkeus voidaan tehdä, jos hakijan kansalaisuusasian käsittely on kesken ja on todennäköistä, että hän saa kansalaisuuden ennen ohjatun työharjoittelun alkua, jolloin opiskelija nimitetään määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkaan.

 2. Hakijalla on oltava suoritettuna vähintään ammatillinen perustutkinto tai lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto 

Koulutusvaatimuksesta voidaan tehdään poikkeus esimerkiksi silloin, kun hakija on suorittanut yleissivistävän koulutuksen jonkin muun maan koulutusjärjestelmän mukaisesti. Vaatimuksesta voidaan poiketa myös, jos hakija on peruskoulun tai keskikoulun jälkeen suorittanut osittain koulutusvaatimuksen täyttävän koulutuksen ja lisäksi hänellä on muuta koulutusta ja usean vuoden työkokemus.

3. Hakijan on oltava terveydentilaltaan ja muutoin poliisin tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva

Terveydentilan kannalta merkitykselliset tekijät on tietty näkökyky sekä erikseen määritelty väriaisti ja normaali kuuloaisti ilman apuvälineitä. Koulutukseen ei myöskään hyväksytä hakijaa, jolla on työkykyä alentava tai rajoittava sairaus. Hakijan elämäntapojen tulee olla poliisin ammatin vaatimusten mukaiset. Suojelupoliisi tekee hakijasta perusmuotoisen turvallisuusselvityksen. Suojelupoliisin lausuntoon vaikuttavat muun muassa rangaistusseuraamukset, poliisilakiperusteiset kiinniotot (nk. päihtymyspidätykset), rasistiset asenteet ja turvallisuus- tai muut riskit. Tieliikennelain rikkomisesta tai muusta vähäisestä rikoksesta tuomittu rangaistus ei välttämättä ole este valinnalle, jos hakijaa voidaan pitää elämäntavoiltaan poliisin ammattiin sopivana. Tässä otetaan huomioon rikosten laatu, määrä ja ajankohta. 

4. Hakijan tulee olla saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden

Hakijalla tulee hakujakson loppuun mennessä olla vähintään lyhytaikainen ajokortti.

5. Hakijalla tulee olla hankittuna vähintään vuoden työkokemus hakujakson loppuun mennessä 

Työkokemus voi koostua useasta lyhyestä työsuhteesta.

Varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siviilipalveluksesta lasketaan työkokemukseksi enintään yhdeksän kuukautta. Näin ollen muuta työkokemusta tulee olla lisäksi vähintään kolme kuukautta.

Työkokemusvaatimuksesta voidaan poiketa, jos työ on ollut sellaista, että siitä ei ole mahdollisuutta saada työtodistusta (muun muassa yrittäjät ja kotiäidit).

6. Hakijan tulee suorittaa valintakoe hyväksytyksi

Koulutukseen valitaan valintakoepisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä ne hakijat, jotka on todettu myös terveystarkastuksen ja huumetestin perusteella poliisin ammattiin sopiviksi.

 

 

Muita blogipostauksia

  • Yleinen
  • Susanne Saarinen

Todistusvalinnat vuonna 2020

Todistusvalintamuutokset Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet tiedot viimeistään keväällä 2020 voimaan tulevista todistusvalintamuutoksista. Suurin muutos on todistusvalinnan...

Lue lisää
  • Yleinen
  • Hanna Ylönen

Valintakoeuudistus 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on vireillä suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena on kehittää yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Opiskelijat tullaan edelleen...

Lue lisää
  • Yleinen
  • Valmennuskeskus

CV- eli ansioluettelomalleja ja työhakemusmalleja

Hyvä työhakemus ja ansioluettelo ovat ensimmäinen asia, jonka työnantaja sinusta näkee. Mieti siis tarkkaan, millaisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Muista, että työhakemuksen ei tarvitse olla tylsä o...

Lue lisää
  • Yleinen
  • Valmennuskeskus

AMK-täydennyshaku

Täydennyshaku palvelee erityisesti sellaisia hakijoita, jotka ovat jääneet kevään haussa ilman opiskelupaikkaa. Täydennyshaussa voivat tosin hakea sellaisetkin hakijat, jotka eivät ole kevään haussa h...

Lue lisää