• Psykologia
  • Valmennuskeskus

Psykologian opintojen aloittaminen avoimen yliopiston kautta kiinnostaa monia ja Valmennuskeskus saa jatkuvasti paljon kyselyjä liittyen juuri tähän. Jos psykologian opinnot avoimessa yliopistossa tai psykologian opinnot ja koko tutkinnon suorittaminen yliopistossa kiinnostavat myös sinua erityisesti erillisvalinnan kautta, kannattaa ehdottomasti tutustua tähän kirjoitukseen. 

Psykologian opintojen kuten minkä tahansa opintokokonaisuuden kannalta on tärkeä pitää mielessä, että avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa, vaan avoimen yliopiston puolella voit suorittaa joko yksittäisiä opinto-jaksoja tai hieman laajempia opintokokonaisuuksia.

Psykologin työhön voi kouluttautua vain yliopistossa

Jos haluat suorittaa kokonaisen tutkinnon, joka pätevöittäisi psykologin työhön, tulisi hakeutua pääaineopiskelijaksi johonkin psykologian koulutusta tarjoavaan yliopistoon.

Ilman aiempia korkeakouluopintoja psykologiksi opiskelu kestää noin viisi vuotta. 

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa psykologian opintoja perus- ja aineopintojen verran (60 op). Näistä opinnoista on sinulle hyötyä hakiessasi psykologian opiskelijaksi - antavathan ne sinulle äärimmäisen hyvän pohjan valintakokeeseen valmistautumiseen. Lisäksi saisit todennäköisesti sekä perus- että aineopinnot hyväksiluettua suoritettavaan tutkintoon kokonaisuudessaan opiskelijaksi pääsyn jälkeen.

Avoimen yliopiston väylä yliopistoon hakeutuessa

Joihinkin oppilaitoksiin ja koulutuksiin voidaan ottaa sisään ns. avoimen väylän kautta. Väyläkriteerit vaihtelevat kuitenkin jokaisessa yliopistossa! Lisätietoja löydät täältä: http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/TavoitteenaTutkinto/ 

Tietyin ehdoin on mahdollista hakea psykologian opiskelijaksi hyödyntäen avoimen yliopiston opintoja ns. erillisessä haussa yliopistoihin.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella psykologiaan opiskelemaan valitsevat opiskelijoita Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. 

Turun ja Tampereen yliopiston sivuilta löydät tarkemmat tiedot siitä, kuinka paljon opintoja kuuluisi olla suoritettuina sekä millaisella opintomenestyksellä. 

Psykologian perusopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa etukäteen ei kuitenkaan missään nimessä ole ehto psykologian varsinaisiin opintoihin hakeutumiselle. Perusopintojen suorittamisesta ei saa lisäpisteitä, joten opintojen suorittamisen hyöty on nimenomaan hyväksiluvut, oman osaamisen lisääminen sekä mahdollisuus omien kiinnostuksen kohteiden punnitsemiseen.

Psykologiaa opiskelemaan erillisvalinnan kautta

Jos psykologiaa yliopistossa opiskelemaan hakeutuvalla on jo yliopistotutkinto joltakin toiselta alalta, on hakijalla mahdollisuus hakeutua psykologiaa opiskelemaan myös erillisvalinnan kautta. 

Aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneena voi hakea opiskelijaksi maisterivaiheen opintoihin, jotka päätoimisesti opiskellen vievät noin 2½ vuotta. Pääsääntöisesti aiemman korkeakoulututkinnon lisäksi erillisvalinnassa hakevalla tulisi olla suoritettuna tietty määrä psykologian opintoja. Näitä opintoja voi suorittaa vaikkapa jo tulevan lukuvuoden aikana esimerkiksi työn ohessa avoimessa yliopistossa.

Joensuun yliopistoon on mahdollista hakeutua erillisvalinnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kiintiössä. Valinnassa otetaan opiskelijaksi kaksi hakijaa, joilla on suoritettuna ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi psykologian perusopinnot 25 opintopistettä. Hakijat valitaan valintakokein. Jos hakija tulee valituksi tässä kiintiössä, voi suorittaa vain maisterin tutkintoon vaadittavat 120 op sekä lisäksi enintään 60 op täydentäviä opintoja. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut hakija voi hakea Joensuun yliopiston psykologian koulutukseen ainoastaan tässä psykologian erillisvalinnassa.

Helsingin yliopistoon voi myös hakea opiskelemaan psykologiaa suoritettujen yliopisto-opintojen (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto) perusteella. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna joko tutkintoon sisältyvinä tai erikseen suoritettuina psykologian perus- ja aineopinnot (60op). Nämä opinnot tulee olla suoritettuina vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, ent. hyvät tiedot). Samalla tavoin kuin Joensuussa, myös Helsingissä opinto-oikeus myönnetään maisterin tutkinnon suorittamiseen ja hakijalta voidaan edellyttää suoritettavaksi enintään 60 op täydentäviä opintoja. Helsingin yliopistoon voi hakea samaan aikaan sekä suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella että päävalinnassa. Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella valitaan viisi opiskelijaa valintakokeen perusteella, joka on sama kuin psykologian päävalinnassa koepisteiden perusteella hyväksyttävillä.

Tampereen yliopistoon hakukriteerinä psykologian erillisvalinnassa psykologian pääaineopiskeluoikeus toisessa suomalaisessa yliopistossa. Hakijan tulisi olla suorittanut psykologian kandidaatin tutkinto hakuajan päättymiseen mennessä. 

Myös Turun yliopistoon voi hakea erillisvalinnassa psykologian maisterin tutkintoon. Aiempaan maisteritutkintonsa lisäksi tai siihen sisältyen hakijan on tullut suorittaa psykologian perus- ja aineopintojen kokonaisuus. Valinnassa kaikki hakijat osallistuvat kirjalliseen valintakokeeseen sekä haastattelu- ja ryhmätilanteeseen. Kuten Helsingissä ja Joensuussakin, myös Turussa tiedekunta voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. 

Jyväskylän yliopistoon alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneet hakevat päävalinnassa ja valituksi tultuaan heillä on mahdollisuus hakea suorittamaan pelkästään maisteritutkintoa. Edellytyksenä on, että aiempaan tutkintoon on sisältynyt tai sen lisäksi on suoritettu tulevan tutkinnon pääaineessa aineopinnot (60 op) ja laitoksen riittäväksi katsomat yleis- ja kieliopinnot aikaisemmassa tutkinnossa. Jyväskylän yliopistolla on myös tarjolla erityinen kehityspsykologian koulutus. Tämän koulutuksen avoimen väylästä löydät lisätietoa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaoppaasta.

Hakeutumalla tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta (Jyväskylään päävalinnassa!), hyöty aiemmasta tutkinnosta olisi sen suorittaneelle hakijalle todennäköisesti kaikkein suurin. Hakija on toki mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi myös päävalintojen kautta (ei Joensuuhun), jolloin aiemmasta tutkinnostasi voitaisiin hyväksilukea esimerkiksi kieli- ja viestintäopinnot.

 

Muita blogipostauksia

  • Psykologia
  • Minea

Tervetuloa uudet fuksit!

Jeee fuksit ovat vihdoin täällä! Tai ainakin Helsingissä orientaatioviikko alkoi eilen. Tervetuloa kaikille, teillä on hienot ajat edessä <3 Orientaatioviikot ovat hektisiä...

Lue lisää
  • Psykologia
  • Linnea

Etkö päässytkään sisälle?

Tavallaan osaat jo ennustaa lopputuloksen, mutta hyvä Luoja, kun se sattuu nähtyäsi mustaa valkoisella. Kaikki viimeiset toivon rippeet viedään ja saat taas aloittaa alusta. Se...

Lue lisää
  • Psykologia
  • Emmi

Pääsykokeen jälkeen

Pääsykokeesta on nyt ennättänyt yhteisvalinnan osalta kulumaan jo vajaa kuukausi, Jyväskylän ja Joensuun kokeiden suhteen hieman vähemmän aikaa. Pääsykokeet...

Lue lisää