Kevätlukukausi pyörähti omalta osaltani käyntiin eilen. Lukukauden ensimmäinen opiskelupäiväni kului juristin vuorovaikutustaidot –nimisellä kurssilla. Se on tiedekunnan tarjoamia käytännön taidoiksi kutsuttuja opintoja, joita voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin. Näitä valinnaisia opintoja sisältyy oikeusnotaarin tutkintoon 7 opintopisteen verran, maisteritutkintoon puolestaan 26 opintopistettä.

Oikeustieteellisessä opiskelulle on tyypillistä valinnaisten opintojen vähäisyys. Valtaosa notaaritutkintoon kuuluvista opinnoista eli ns. aineopinnoista on kaikille yhteisiä. Pääainetta ei oikiksessa tunneta. Tämä herättää joskus ihmetystä, kun keskustelee muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Kaikille yhteisten opintojen suuri määrä aiheuttaa sen, että opiskelijoilla on aina puhuttavaa opinnoista. Pakolliset aineopinnot muodostavatkin tulevaa juristinuraa ajatellen oikeudellisen selkärangan. Vain harvat juristit työskentelevät laajasti laidasta laitaan kaikilla oikeusaloilla. Useimmat ovatkin perehtyneet muutamaan oikeudenalaan tarkemmin, ja työskentelevät enimmäkseen niiden parissa.

Silti ”koko paletti” on hallittava ainakin jollakin tasolla. Laajat yhteiset opinnot takaavat sen, että kaikilla valmistuneilla juristeilla on jonkinlainen käsitys suomalaisesta oikeusjärjestelmän kokonaisuudesta, EU-oikeutta unohtamatta. Nämä aineopinnot luovat myös sen kehikon oikeudelliselle ajattelulle, jonka päälle omaa erityisosaamista voi ryhtyä rakentamaan valinnaisilla opinnoilla.

Aineopinnot ovat kuitenkin usein hyvin teoriapainotteisia, ja opiskelijan voi olla välillä vaikea ymmärtää sitä, mitä asiat ovat käytännössä. Käytännön taitoina tarjottavat valinnaiset opinnot ovatkin nimensä mukaisesti vaihtelua itsenäiselle – ja välillä myös yksinäiselle – kirjastopuurtamiselle.

Ideana niissä on nimenomaisesti opitun teorian soveltaminen käytäntöön, mutta usein myös se, että opituista asioista kerrotaan käytännön elämän näkökulmasta. Näillä kursseilla opettajat eivät yleensä olekaan tiedekunnan henkilökuntaa, vaan juristeja elävästä työelämästä: asianajajia, tuomioistuimessa työskenteleviä juristeja, sekä muita lakimiehiä.

Juristin vuorovaikutustaidot –kurssilla harjoitellaan juristin tyypillisissä työtehtävissä tarvittavia vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja. Tämä kurssi ei todellakaan ole kirjojen pänttäämistä! Eiliset ryhmätöinä tehdyt vuorovaikutusharjoitukset palapeleineen tuntuivat enemmänkin yläasteen leirikoululeikeiltä kuin oikeustieteen opinnoilta. Mutta tällaisiakin opintoja siis on olemassa.

Eikä oikis aina muutenkaan ole pelkkää kirjojen pänttäämistä.

Muita blogipostauksia

  • Oikeustiede
  • Aleksi

Ohi on!

Kävitkö jo tekemässä pääsykokeen? Ai et?! No tule takasin sitten, kun olet sen tehnyt. Joko suoriuduit pääsykokeesta? Ai suoriuduit vai? No hyvä, sitten voit...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Anniina ja Iida

Viime hetken vinkit pääsykokeeseen

Loppu häämöttää! Ylihuomenna on aika osoittaa, että juuri sinä ansaitset paikkasi tiedekunnassa. Me tiedämme, että viimeiset päivät ennen koetta ja...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Aleksi

Wappua ilmassa

Pian on jo toukokuu ja lukuajastakin mennyt puolet, eli nyt on oiva aika lyödä pökköä pesään ja alkaa pikkuhiljaa lisäämään päivittäistä...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Karoliina

Viimeinen päivä ennen valintakoetta

Kevään kova rutistus alkaa olla paketissa. Monet ovat kyselleet meiltä tutoreilta vinkkejä siihen, mitä viimeisenä päivänä ennen koetta kannattaa tehdä. Suosittelen...

Lue lisää