Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on julkaissut vuoden 2011 opiskelijavalinnan hakuoppaan. Hakuoppaaseen on koottu tiedot hakemisen käytännön asioista, kuten aikatauluista ja opiskelijavalinnan perusteista. Vastaavat tiedot on julkaistu myös Turussa ja Rovaniemellä. Rovaniemellä jopa pääsykoekirjat ovat jo tiedossa.

Helsingin pääsykoekirjojen nimiä ei sen sijaan ole vielä julkistettu. Pääsykoekirjojen tiedot julkaistaan 16.3.2011, joten vielä ei ole syytä hätäillä eikä arvailla kirjojen oikeudenaloja. Hakuoppaassa mainitaan myös, että pääsykoekirjat ovat saatavilla aikaisintaan maaliskuun lopussa.

Hakuopas on erittäin tärkeä asiakirja, sillä se on pyrkijän tärkein ohjenuora hakuprosessissa. Jokaisen pyrkijän on syytä tutustua hakuoppaaseen huolella, sillä pyrkijä ei voi valittaa minnekään, jos hän ei ole tietoinen jostain seikasta, joka on hakuoppaassa kerrottu. Hakuoppaassa kerrotaan tärkeitä asioita esimerkiksi lähtöpisteistä, hakemuksen liitteistä, koepaikkakunnista, jne…

Ensimmäinen tärkeä tehtävä on tietysti hakeminen. Hakuaika alkaa 7.3.2011 ja päättyy 12.4.2011 klo 16.15. Määräajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Kuulostaako tiukalta? Vaikka hakuaika on ehdoton muuallekin hakiessa, on etenkin juridiikan maailmassa runsaasti erilaisia määräaikoja noudatettavana. Esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksestä on valitettava määräajassa hovioikeuteen. Määräaikoja nimitetään juristikielessä fataljeiksi, joita jokaisen juristin on syytä noudattaa. Fataljin noudattamatta jättämisen seuraukset voivat olla vakavat, ja tällaista sattumusta kutsutaan puolestaan fataljin ryyppäämiseksi. Tämä hakuajan noudattaminen on pyrkijöiden juristiuran ensimmäinen fatalji, ja sitä ei kannata ryypätä!

Pääpiirteissään hakuoppaasta ei ilmene mainittavia muutoksia edellisten vuosien opiskelijavalintaan. Tästä voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että koe voi edelleen olla mitä vain; se voi olla edellisten vuosien kaltainen, mutta myös yllätyksiä voi olla luvassa. Kokeesta tiedetään tällä hetkellä varmasti vain se, että koe pidetään 15.6.2011 klo 12, ja se kestää viisi tuntia.

Todennäköisintä on kuitenkin, että koe on paljolti edellisvuosien kaltainen. Koe tullee jälleen koostumaan enimmäkseen oikeustapaus-, essee- ja monivalintatehtävistä. Hakuopas vahvistaa tätä: ”Valintakoetehtävät voivat olla luonteeltaan esimerkiksi oikeustapaus-, essee- tai monivalintakysymyksiä.”

Hakuopas sisältää myös muutaman huomionarvoisen seikan, jotka usein jäävät pyrkijöiltä huomaamatta. Ensinnäkin ”Vastauksen tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin”, joten muualta kuin pääsykoekirjasta saadulla tiedolla ei ole pisteiden kannalta mitään merkitystä. Ei edes siinä tapauksessa, että muualta saatu tieto olisi sinänsä oikein ja kirjassa esitetty tieto väärä. Jokaisen pyrkijän on syytä tehdä tämä asia itselleen kristallinkirkkaaksi.

Toinen keskeinen huomio on se, että pykälänumeroita ei tarvitse osata. Pykälänumeroiden kysymisestä valintakokeessa kuulee joka vuosi urbaanilegendoja, mutta niille voi viitata kintaalla. Hakuoppaassa kerrotaan selvästi, ettei pykälänumeroiden osaamista vaadita. Kirjoissa mainittujen lainkohtien sisältö puolestaan täytyy tietenkin tietää, mutta ei pykälänumeroja.

Näin vältämmekin jo muutaman pyrkijöitä vuodesta toiseen askarruttavan sudenkuopan. Pääsykoekirjatietoa odotellessa ohjeena onkin: lue hakuopas huolella! :)

Muita blogipostauksia

  • Oikeustiede
  • Riina

Lepo ja armollisuus opiskelussa

Nyt kun vuosi on vaihtunut, ja monella on varmasti kaikenlaisia tavoitteita sekä uudenvuoden lupauksia tulevalle vuodelle. Kevään yhteishaku ja pääsykokeet lähestyvät...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Vuosi 2021 pähkinänkuoressa

Vuoteen 2021 mahtui ainakin paljon opiskelua, jos ei muuta. Korona rajoitti vuonna 2021 paljon muita asioita elämässä. Lisäksi se on rajoittanut lähiopetusta, jonka vuoksi koko...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Mitä hyötyä valmennuskurssista on?

Valmennuskurssi on yksi osa pääsykokeeseen valmistautumista. Valmennuskurssihan ei ole pakollinen osa valmistautumista, mutta erityisesti oikiksen kohdalla suosittelen sitä, jos sellaisen...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Miten opiskelen tentteihin?

Nyt kun syyslukukauden viimeinen tentti on ohi, haluan avata hieman sitä kuuluisaa tentteihin opiskelua. Tentteihin opiskelu oikiksessa eroaa todella paljon varmasti monesta muusta koulusta ja erityisesti...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Oikisopiskelijan tavallinen opiskelupäivä

Opiskelu oikeustieteellisesti tiedekunnassa eroaa varmasti monesta muusta tiedekunnasta sekä varsinkin esimerkiksi lukio ja ammattikorkeakouluopiskelusta. Esittelen nyt kaksi erilaista koulu/opiskelupäivääni...

Lue lisää