Minulla oli viime viikolla luentokuulustelu aiheesta ”yritysjärjestelyjen verotus” osana finanssi- eli vero-oikeuden aineopintoja. Tulokset tulivat eilen, ja yllätys yllätys – läpi meni. Sain yhden hyvityspisteen tenttiä varten.

Olin tuloksesta oikeastaan aika yllättynyt. En ollut juuri ehtinyt lukemaan luentomuistiinpanojani, enkä ollut edes istunut läheskään kaikilla luennoilla. Olin siis melko varma, että uusinnassa tavataan. Nyt niin ei käynyt, ja totta kai olen siis tyytyväinen, vaikken voikaan kehua itseäni yritysjärjestelyjen verotuksen asiantuntijaksi.

Helsingin oikiksessa suuri osa opinnoista on ns. aineopintoja, kuten juuri esimerkiksi finanssioikeuden aineopinnot, joiden laajuus on 10 opintopistettä. Aineopinnoissa opiskelijat saavat kunkin oikeudenalan perustiedot. Toisia oikeudenaloja painotetaan enemmän kuin toisia, tämä näkyy esimerkiksi kustakin opinnoista saatavasta opintopistemäärästä.

Aineopinnot suoritetaan tenteillä. Tenttiin luetaan tietty määrä kirjallisuutta, mutta varsinaisena opetusmuotona ovat useimmiten luennot. Muita opetusmuotoja aineopinnoissa ovat esimerkiksi oikeustapausharjoitukset sekä opintopiirit. Perinteisiä ”massaluentoja” onkin lähes joka oppiaineessa, muita harvemmin.

Luennot voivat olla joko korvaavia luentosarjoja tai hyvityspisteluentosarjoja. Korvaavat luentosarjat korvaavat joko jonkin tenttikysymyksen tai jonkin tenttikirjan (ja samalla myös kysymyksen). Voi siis olla, että luentosarjalla saa korvattua tenttikysymyksen, mutta kaikki kirjat on silti luettava, tai luentosarja korvaa tenttikysymyksen, jolloin myöskään tiettyä tenttikirjaa ei tarvitse lukea. Tämä vaihtelee aineopinnoittain.

Korvaavien luentosarjojen käyminen on suosittua opiskelijoiden keskuudessa. Se keventää usein tentin lukutaakkaa huomattavasti. Jos esimerkiksi 800 sivun tentittävä kirjallisuus kutistuu 600 sivuun, on helpotus jo huomattava. Luennot ovat myös oiva tapa rytmittää opiskelua, mutta mielestäni opiskelu pelkästään kirjoja lukemalla olisi sangen yksitoikkoista, joten luennot tuovat myös vaihtelua.

Hyvityspisteluentosarjat puolestaan eivät korvaa mitään tenttikirjaa tai kysymystä, mutta niistä saa hyvityspisteitä, jotka otetaan huomioon joko tentin arvosanaa määriteltäessä tai tentin läpäisyyn vaikuttavina. Yleensä oppiaineessa on joko vain jompia kumpia luentomuotoja tai niiden yhdistelmiä.

Luentosarjojen päätteeksi pidetään luentokuulustelu, joka on ikään kuin pieni tentti. Luentokuulustelussa vastataan yleensä yhteen laajaan tai useampaan pienempään kysymykseen. Korvaavien luentosarjojen kuulustelut ovat yhtä tenttikysymystä vastaavia, ja niistä saatavat pisteet huomioidaan sellaisenaan tentin arvosanaa määriteltäessä.

Hyvityspisteluentosarjoista hyvityspisteitä saa yleensä maksimissaan 2 tai 3, luentosarjasta riippuen. Tenteissä läpipääsyraja on yleensä 50 % pisteistä. Tehtävät ovat useimmiten 10 pisteen tehtäviä, aivan kuten pääsykokeessakin.

Mitä tulee läpimenneeseen finanssioikeuden luentosarjaani, olen nyt yhden hyvityspisteen verran rikkaampi tenttiä ajatellen. Finanssin tenttiä pidetään yleisesti melko haastavana, joten kaikki hyvityspisteet ovat tarpeen. Finanssissa ne jopa vaikuttavat tentin läpipääsyyn, eikä vain arvosanan määräytymiseen. No, tenttiinkin on onneksi vielä paljon aikaa…

 

Muita blogipostauksia

  • Oikeustiede
  • Riina

Lepo ja armollisuus opiskelussa

Nyt kun vuosi on vaihtunut, ja monella on varmasti kaikenlaisia tavoitteita sekä uudenvuoden lupauksia tulevalle vuodelle. Kevään yhteishaku ja pääsykokeet lähestyvät...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Vuosi 2021 pähkinänkuoressa

Vuoteen 2021 mahtui ainakin paljon opiskelua, jos ei muuta. Korona rajoitti vuonna 2021 paljon muita asioita elämässä. Lisäksi se on rajoittanut lähiopetusta, jonka vuoksi koko...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Mitä hyötyä valmennuskurssista on?

Valmennuskurssi on yksi osa pääsykokeeseen valmistautumista. Valmennuskurssihan ei ole pakollinen osa valmistautumista, mutta erityisesti oikiksen kohdalla suosittelen sitä, jos sellaisen...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Miten opiskelen tentteihin?

Nyt kun syyslukukauden viimeinen tentti on ohi, haluan avata hieman sitä kuuluisaa tentteihin opiskelua. Tentteihin opiskelu oikiksessa eroaa todella paljon varmasti monesta muusta koulusta ja erityisesti...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Oikisopiskelijan tavallinen opiskelupäivä

Opiskelu oikeustieteellisesti tiedekunnassa eroaa varmasti monesta muusta tiedekunnasta sekä varsinkin esimerkiksi lukio ja ammattikorkeakouluopiskelusta. Esittelen nyt kaksi erilaista koulu/opiskelupäivääni...

Lue lisää