Oikeustieteellisessä opiskelu koostuu suurimmalta osin aineopintotenteistä. Aineopinnoilla tarkoitetaan opiskeltavia akateemisia oppiaineita, toisin sanoen oikeudenaloja, kuten sopimusoikeus, rikosoikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, jne.

Oikeudenalat eivät kuitenkaan ole tarkasti rajattavissa. Itse asiassa koko oikeudenalajaottelu on oikeustieteilijöiden kehittämää. ”Oikeassa elämässä” juridiset ongelmat ja kysymykset eivät seuraa oikeudenalajaottelua useinkaan, vaan tilannetta joudutaan tarkastelemaan useasta eri näkökulmasta.

Esimerkiksi tähän käy vaikkapa osakeyhtiön varojen jakaminen. Siinä voidaan selvästi erottaa yhtiöoikeudellinen puoli, jolloin tarkastellaan ensisijaisesti osakeyhtiölain säännöksiä. Tilanteessa on kuitenkin huomioitava myös vero-oikeudellinen puoli, jossa sääntely tässä tilanteessa löytyisi laista elinkeinotulon verottamisesta. Tilannetta on siis tarkasteltava kokonaisuutena, yli oikeudenalarajojen. Tämä on käytännön juridiikassa arkipäiväistä.

Oikeustieteen yksi perustehtävä on kuitenkin oikeudellisten normien systematisointi, joten oikeudenalajaottelu ei suinkaan ole merkityksetön. Oikeudenalajaottelu luo valtavalle normikokonaisuudelle kehikon, joka mahdollistaa asiaryhmien hallinnan. Ja kuten tiedetään, suuria tietomääriä on helpompi hallita, kun asioilla on oma paikkansa. Näistä syistä opiskelu tapahtuukin oikeudenalajaottelun mukaisesti.

Myös pääsykoekirjat keskittyvät yleensä aina yhden oikeudenalan esittelyyn. Niinpä jotkin oikeudenalat toimivat joka vuosi pyrkijöiden johdantona kohti juristin ammattia. Esittelenkin tässä kirjoituksessa kaksi oikeustieteellisessä opiskeltavaa oikeudenalaa, joita olen myös lukenut aikoinaan pääsykokeissa.

Esineoikeus on monien inhokki, mutta itse pidän siitä. Esineoikeus mielletään usein vaikeaksi, mutta mielestäni se on hyvin selkeää ja systemaattista. Esineoikeus luetaan osaksi yksityisoikeutta. Esineoikeus oikeudenalana tutkii nimensä mukaisesti esineitä ja niiden käyttöä. Esineitä ovat irtaimet ja kiinteät esineet. Näiden lisäksi on niin sanottuja aineettomia varallisuusobjekteja, jotka voivat olla omistusoikeuden kohteena. Tällaisia ovat esimerkiksi tavaramerkit ja patentit.

Esineoikeudessa tarkastellaan keskeisesti omistusoikeuden käsitettä. Myös esineiden vaihdanta sekä vakuuskäyttö ovat mielenkiinnon kohteena. Esineoikeudesta saadaan esimerkiksi vastaus siihen, miten tehdään pätevä kiinteistökauppa sekä miten kiinteistöä tai muuta esinettä voidaan käyttää velan vakuutena. Suurempia esineitä (kuten asuntoja) hankittaessa oma rahoitus ei useinkaan riitä, vaan tarvitaan lainaa. Lainalle puolestaan tarvitaan vakuuksia, ja usein vakuutena käytetään juuri hankittavaa esinettä.

Näiden erilaisten omistusoikeuden ulottuvuuksien vuoksi esineoikeus onkin läsnä ihmisten elämässä, vaikkei sitä tulekaan ajatelleeksi.

Rikosoikeus on puolestaan osa julkisoikeutta. Rikosoikeuden opinnoissa opiskelijoille annetaan kokonaiskuva rikosoikeuspolitiikasta sekä sen tavoitteista ja keinoista. Keskeistä on myös rikollisuus yhteiskunnallisena ilmiönä sekä voimassa oleva rikoslainsäädäntö. Seuraamusjärjestelmä, eli rangaistukset ja muut seuraamukset, ovat myös tarkasteltavina.

Rikosoikeudessa on siis paljon muutakin tärkeää kuin pelkät rikoslain säännökset, jotka kertovat, onko jokin teko määritelty rikokseksi ja mikä on siitä seuraava rangaistus. Rikosoikeuden keskeistä antia ovat myös rikollisuuden syyt ja ne keinot, joilla rikollisuuteen pyritään vaikuttamaan.

Rikosoikeus ei toivottavasti ole ihmisten elämässä yhtä lailla läsnä kuin moni muu oikeudenala, mutta mediassa rikosoikeus puolestaan on jatkuvasti esillä. On myös huomattava, ettei rikosoikeus ole suinkaan kaikkien juristien työkenttää. Toki jokainen juristi on opiskellut sitä ja tuntee rikosoikeudellisen järjestelmän pääpiirteet, mutta kaikkien työpöydällä rikosasiat eivät ole.

Muita blogipostauksia

  • Oikeustiede
  • Riina

Lepo ja armollisuus opiskelussa

Nyt kun vuosi on vaihtunut, ja monella on varmasti kaikenlaisia tavoitteita sekä uudenvuoden lupauksia tulevalle vuodelle. Kevään yhteishaku ja pääsykokeet lähestyvät...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Vuosi 2021 pähkinänkuoressa

Vuoteen 2021 mahtui ainakin paljon opiskelua, jos ei muuta. Korona rajoitti vuonna 2021 paljon muita asioita elämässä. Lisäksi se on rajoittanut lähiopetusta, jonka vuoksi koko...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Mitä hyötyä valmennuskurssista on?

Valmennuskurssi on yksi osa pääsykokeeseen valmistautumista. Valmennuskurssihan ei ole pakollinen osa valmistautumista, mutta erityisesti oikiksen kohdalla suosittelen sitä, jos sellaisen...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Miten opiskelen tentteihin?

Nyt kun syyslukukauden viimeinen tentti on ohi, haluan avata hieman sitä kuuluisaa tentteihin opiskelua. Tentteihin opiskelu oikiksessa eroaa todella paljon varmasti monesta muusta koulusta ja erityisesti...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Oikisopiskelijan tavallinen opiskelupäivä

Opiskelu oikeustieteellisesti tiedekunnassa eroaa varmasti monesta muusta tiedekunnasta sekä varsinkin esimerkiksi lukio ja ammattikorkeakouluopiskelusta. Esittelen nyt kaksi erilaista koulu/opiskelupäivääni...

Lue lisää