Kuten jo aiemmin todettu, keväällä keskustelua koulutuspolitiikasta riittää. Jälleen sain aiheen blogikirjoitukseen vain uutisia seuraamalla, joten lykätäänpäs (taas) valmisteilla olevat aiheet tuonnemmaksi. Oikeustieteen kansainvälisyyteen ja sen eri ulottuvuuksiin päästään kyllä, tosin pienellä viiveellä.

Tuoreimmasta koulutuspoliittisesta lausunnosta huolehti STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää. Lausunto, josta mm. Helsingin Sanomat ja Iltalehti uutisoivat 11. toukokuuta, liittyy koulutuspolitiikan lisäksi myös laajemmin työllisyyteen ja työurien pidentämiseen, mutta käsittelen tässä Mäenpään lausuntoa opiskelijanäkökulmasta.

Edellä mainitut lehdet otsikoivat – mielestäni melko raflaavasti – Mäenpään lausunnon siten, että opiskelijoiden pitäisi opiskella 12 kuukautta vuodessa nykyisen yhdeksän sijaan. Mielestäni otsikointi on kuitenkin harhaanjohtava. Suoran sitaatin (joka myös siis lehtijutuissa mainitaan) mukaan Mäenpää ennemminkin ihmettelee, miksi nykyistä järjestelmää ei voitaisi muuttaa siten, että täysipäiväinen opiskelu koko vuoden olisi mahdollista.

En tietenkään ollut itse paikalla STTK:n edustajiston kevätkokouksessa, missä Mäenpää puheenvuoronsa piti, mutta en jaksa uskoa hänen tarkoittaneen lausunnollaan sitä, että opiskelijoiden olisi pakko opiskella 12 kuukautta yhtäjaksoisesti. Jos Mäenpää kuitenkin näin tarkoitti, olen jyrkästi eri mieltä. Oppilaitosten organisointi siten, että ympärivuotinen opiskelu on mahdollista, olisi puolestaan mielestäni ehdottoman hyvä asia.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, kuten myös monissa muissakin tiedekunnissa, kesäopinnot ovat nykysinkin mahdollisia, mutta vain rajoitetusti. Opetusta oikeustieteellisessä on erittäin vähän. Kesällä on kuitenkin mahdollista suorittaa (teoriassa) neljä tenttiä. Kesätenttipäiviä on kaksi, ja kumpanakin päivänä on kaksi tenttiajankohtaa. Käytännössä siis kesän aikana on mahdollista suorittaa kaksi tenttiä sangen inhimillisellä työtahdilla.

Kesäopintotilanne yliopistoissa ei siis ole toivoton (kuten esimerkiksi useissa ammattikorkeakouluissa), mutta parantamisen varaakin olisi. Etenkin jos puhutaan täysipäiväisestä opiskelusta, nykytilanne ei vastaa odotuksia. Oikisopiskelijan näkökulmasta kolmen kuukauden aikana kaksi tenttimahdollisuutta on aika vähän, varsinkin kun muu opetus loistaa poissaolollaan.

Kesän opintomahdollisuuksien tehostaminen olisi yksi lääke tutkinnon suorittamisen nopeuttamiseen. Jo nyt oikeustieteellisessä kesätentit ovat opiskelijoiden keskuudessa hyvin suosittuja, ja kesäopinnot mahdollistaisivat entistä suuremman opintojen joustavuuden. Tämä näkyisi lopulta todennäköisesti tutkintojen suorittamisen nopeutumisena.

Mahdollisuus ympärivuotisesta ”pakko-opiskelusta” puolestaan kuulostaa melko karmivalta. Tilanne, jossa opiskelijalta evättäisiin mahdollisuus viettää lomaa, kuulostaisi varsin eriarvoistavalta suhteessa muuhun väestöön.  Myös opiskelija on ihminen, ei kone. Opiskelijakin tarvitsee lomaa joskus.

Lisäksi on huomioitava, että suuri osa opiskelijoista on tämän nykyisen ”loma-ajan” töissä – siis mahdollistamassa yhteiskunnan toimimisen myös kesällä, jolloin ympärivuotiset työntekijät ovat ansaitulla vuosilomallaan. Samalla he saavat arvokasta työkokemusta sekä rahaa, jota opiskelijoilla ei tunnetusti yleensä ole liikaa.

Oikeustieteestä poiketen, monilla aloilla oman alan töitä on käytännössä tarjolla vain kesäaikaan. Vaikka korkeakoulututkinto olisikin mahdollista suorittaa 0,5-1 vuotta nykyistä nopeammin ympärivuotisen opiskelun turvin, tarkoittaisi tämä sitä, että monella opiskelijalla jäisi oman alan työkokemus (enemmän tai vähemmän) hankkimatta ennen valmistumista. Tämä taas ei yleisesti ottaen ole sitä, mitä työelämä valmistuneilta odottaa.

Muita blogipostauksia

  • Oikeustiede
  • Riina

Lepo ja armollisuus opiskelussa

Nyt kun vuosi on vaihtunut, ja monella on varmasti kaikenlaisia tavoitteita sekä uudenvuoden lupauksia tulevalle vuodelle. Kevään yhteishaku ja pääsykokeet lähestyvät...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Vuosi 2021 pähkinänkuoressa

Vuoteen 2021 mahtui ainakin paljon opiskelua, jos ei muuta. Korona rajoitti vuonna 2021 paljon muita asioita elämässä. Lisäksi se on rajoittanut lähiopetusta, jonka vuoksi koko...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Mitä hyötyä valmennuskurssista on?

Valmennuskurssi on yksi osa pääsykokeeseen valmistautumista. Valmennuskurssihan ei ole pakollinen osa valmistautumista, mutta erityisesti oikiksen kohdalla suosittelen sitä, jos sellaisen...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Miten opiskelen tentteihin?

Nyt kun syyslukukauden viimeinen tentti on ohi, haluan avata hieman sitä kuuluisaa tentteihin opiskelua. Tentteihin opiskelu oikiksessa eroaa todella paljon varmasti monesta muusta koulusta ja erityisesti...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Riina

Oikisopiskelijan tavallinen opiskelupäivä

Opiskelu oikeustieteellisesti tiedekunnassa eroaa varmasti monesta muusta tiedekunnasta sekä varsinkin esimerkiksi lukio ja ammattikorkeakouluopiskelusta. Esittelen nyt kaksi erilaista koulu/opiskelupäivääni...

Lue lisää