Kuten jo aiemmin todettu, keväällä keskustelua koulutuspolitiikasta riittää. Jälleen sain aiheen blogikirjoitukseen vain uutisia seuraamalla, joten lykätäänpäs (taas) valmisteilla olevat aiheet tuonnemmaksi. Oikeustieteen kansainvälisyyteen ja sen eri ulottuvuuksiin päästään kyllä, tosin pienellä viiveellä.

Tuoreimmasta koulutuspoliittisesta lausunnosta huolehti STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää. Lausunto, josta mm. Helsingin Sanomat ja Iltalehti uutisoivat 11. toukokuuta, liittyy koulutuspolitiikan lisäksi myös laajemmin työllisyyteen ja työurien pidentämiseen, mutta käsittelen tässä Mäenpään lausuntoa opiskelijanäkökulmasta.

Edellä mainitut lehdet otsikoivat – mielestäni melko raflaavasti – Mäenpään lausunnon siten, että opiskelijoiden pitäisi opiskella 12 kuukautta vuodessa nykyisen yhdeksän sijaan. Mielestäni otsikointi on kuitenkin harhaanjohtava. Suoran sitaatin (joka myös siis lehtijutuissa mainitaan) mukaan Mäenpää ennemminkin ihmettelee, miksi nykyistä järjestelmää ei voitaisi muuttaa siten, että täysipäiväinen opiskelu koko vuoden olisi mahdollista.

En tietenkään ollut itse paikalla STTK:n edustajiston kevätkokouksessa, missä Mäenpää puheenvuoronsa piti, mutta en jaksa uskoa hänen tarkoittaneen lausunnollaan sitä, että opiskelijoiden olisi pakko opiskella 12 kuukautta yhtäjaksoisesti. Jos Mäenpää kuitenkin näin tarkoitti, olen jyrkästi eri mieltä. Oppilaitosten organisointi siten, että ympärivuotinen opiskelu on mahdollista, olisi puolestaan mielestäni ehdottoman hyvä asia.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, kuten myös monissa muissakin tiedekunnissa, kesäopinnot ovat nykysinkin mahdollisia, mutta vain rajoitetusti. Opetusta oikeustieteellisessä on erittäin vähän. Kesällä on kuitenkin mahdollista suorittaa (teoriassa) neljä tenttiä. Kesätenttipäiviä on kaksi, ja kumpanakin päivänä on kaksi tenttiajankohtaa. Käytännössä siis kesän aikana on mahdollista suorittaa kaksi tenttiä sangen inhimillisellä työtahdilla.

Kesäopintotilanne yliopistoissa ei siis ole toivoton (kuten esimerkiksi useissa ammattikorkeakouluissa), mutta parantamisen varaakin olisi. Etenkin jos puhutaan täysipäiväisestä opiskelusta, nykytilanne ei vastaa odotuksia. Oikisopiskelijan näkökulmasta kolmen kuukauden aikana kaksi tenttimahdollisuutta on aika vähän, varsinkin kun muu opetus loistaa poissaolollaan.

Kesän opintomahdollisuuksien tehostaminen olisi yksi lääke tutkinnon suorittamisen nopeuttamiseen. Jo nyt oikeustieteellisessä kesätentit ovat opiskelijoiden keskuudessa hyvin suosittuja, ja kesäopinnot mahdollistaisivat entistä suuremman opintojen joustavuuden. Tämä näkyisi lopulta todennäköisesti tutkintojen suorittamisen nopeutumisena.

Mahdollisuus ympärivuotisesta ”pakko-opiskelusta” puolestaan kuulostaa melko karmivalta. Tilanne, jossa opiskelijalta evättäisiin mahdollisuus viettää lomaa, kuulostaisi varsin eriarvoistavalta suhteessa muuhun väestöön.  Myös opiskelija on ihminen, ei kone. Opiskelijakin tarvitsee lomaa joskus.

Lisäksi on huomioitava, että suuri osa opiskelijoista on tämän nykyisen ”loma-ajan” töissä – siis mahdollistamassa yhteiskunnan toimimisen myös kesällä, jolloin ympärivuotiset työntekijät ovat ansaitulla vuosilomallaan. Samalla he saavat arvokasta työkokemusta sekä rahaa, jota opiskelijoilla ei tunnetusti yleensä ole liikaa.

Oikeustieteestä poiketen, monilla aloilla oman alan töitä on käytännössä tarjolla vain kesäaikaan. Vaikka korkeakoulututkinto olisikin mahdollista suorittaa 0,5-1 vuotta nykyistä nopeammin ympärivuotisen opiskelun turvin, tarkoittaisi tämä sitä, että monella opiskelijalla jäisi oman alan työkokemus (enemmän tai vähemmän) hankkimatta ennen valmistumista. Tämä taas ei yleisesti ottaen ole sitä, mitä työelämä valmistuneilta odottaa.

Muita blogipostauksia

  • Oikeustiede
  • Aleksi

Ohi on!

Kävitkö jo tekemässä pääsykokeen? Ai et?! No tule takasin sitten, kun olet sen tehnyt. Joko suoriuduit pääsykokeesta? Ai suoriuduit vai? No hyvä, sitten voit...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Anniina ja Iida

Viime hetken vinkit pääsykokeeseen

Loppu häämöttää! Ylihuomenna on aika osoittaa, että juuri sinä ansaitset paikkasi tiedekunnassa. Me tiedämme, että viimeiset päivät ennen koetta ja...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Aleksi

Wappua ilmassa

Pian on jo toukokuu ja lukuajastakin mennyt puolet, eli nyt on oiva aika lyödä pökköä pesään ja alkaa pikkuhiljaa lisäämään päivittäistä...

Lue lisää
  • Oikeustiede
  • Karoliina

Viimeinen päivä ennen valintakoetta

Kevään kova rutistus alkaa olla paketissa. Monet ovat kyselleet meiltä tutoreilta vinkkejä siihen, mitä viimeisenä päivänä ennen koetta kannattaa tehdä. Suosittelen...

Lue lisää