Kuumeinen odotus on nyt sitten päättynyt, kun Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta julkaisi kevään 2013 valintakoemateriaalin. Myyntiin kirjat tulevat 3.4. joten vielä niiden kimppuun ei pääse.

Helsingin valintakoekirjat ovat siis:

 • Mika Hemmo: Velvoiteoikeuden perusteet (116 sivua)
 • Jukka Kekkonen: Mitä on kontekstuaalinen oikeushistoria? (183 sivua)
 • Risto Koulu – Heidi Lindfors: Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa. (207 sivua)

Lisätietoa kirjoista löytyy yliopistopainon verkkokaupasta, josta ne voi myös ostaa.

Kun suoritamme lyhyen matemaattisen laskutoimituksen, saamme kirjojen yhteiseksi sivumääräksi 506 sivua. Se ei ole paljon. Kahtena edellisenä vuonna valintakoekirjojen sivumäärät ovat olleet reippaasti yli 800 sivua.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ensinnäkin kirjat ehtii lukemaan useampaan kertaan läpi kun aikaisempina vuosina, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että ne myös keskimääräisesti osataan paremmin. Tällöin valintakoetehtävät ovat todennäköisesti haastavampia, tai ainakin niihin pitäisi osata vastata paremmin.

Toiseksi, suppea valintakoemateriaali tarkoittaa sitä, että itse valintakokeen tehtävissä aineistotehtävien rooli saattaa korostua. Aineistotehtäviä on ollut myös aikaisempina vuosina, joten ne eivät sinällään ole mitenkään uusi tai yllättävä juttu, mutta aineistotehtävän sisällön suhteen monimuotoisuus on ollut valtava.

Erilaisia Helsingin valintakokeessa olleita aineistotehtävätyyppejä ovat olleet esimerkiksi laajat artikkelit (vuonna 2007) ja erilaiset oikeudelliset asiakirjat (kuten kiinteistön kauppakirja ja hallinnanjakosopimus vuonna 2008 sekä edunvalvontavaltakirja, lahjakirja, testamentin tiedoksianto ja testamentti vuonna 2012).

Kirjat käsittelevät kolmea oikeudenalaa, velvoiteoikeutta, oikeushistoriaa ja insolvenssioikeutta. Nämä oikeudenalat tulevat varmasti kevään mittaan hyvin tutuiksi, mutta tässä vaiheessa on jo hyvä todeta kustakin muutama sana.

Velvoiteoikeus oikeudenalana käsittelee erityyppisiä velvoitteita, tyypillisenä esimerkkinä sopimukset. Hemmon kirjan aikaisempi versio (joka on uutta vain yhden sivun verran lyhyempi) jakaantui sopimusoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja perusteettoman edun palautuksen käsittelyyn. On syytä olettaa, että uusi painos ei tätä kolmijakoa muuta, vaikka velvoiteoikeutta voidaan lähestyä myös toisentyyppisestä näkökulmasta, kuten vuoden 2011 velvoiteoikeuden valintakoekirjassa tapahtui. Kirjoittaja oli tosin eri.

Oikeushistoria on nimensä mukaisesti historiaa. Juristille on tärkeää tuntea nykyhetken oikeusjärjestelmän lisäksi myös oikeuden historiaa, sillä oikeuden muutos on lähes aina kytköksissä yhteiskunnan muutokseen. Oikeushistoria tieteenalana keskittyy juuri tähän oikeudellisen muutoksen analyysiin.

Insolvenssioikeus puolestaan tarkastelee erilaisia maksukyvyttömyysmenettelyitä, joita ovat konkurssi, yrityssaneeraus, yksityishenkilön velkajärjestely ja ulosotto. Insolvenssioikeus vastaa siten kysymykseen siitä, mitä tapahtuu kun rahat loppuvat tai ovat loppumassa. Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely ovat niin sanottuja rehabilitaatiomenettelyitä, sillä niiden tarkoituksena on saattaa velallisen talous takaisin tasapainoon, eivätkä ne tarkoita – toisin kuin konkurssi – yritystoiminnan loppumista.

Muita blogipostauksia

 • Oikeustiede
 • Anniina ja Iida

Stressaako? Huolehdi hyvinvoinnista

Pääsykokeen lähestyessä monilla saattaa olla stressaantunut fiilis useastakin eri syystä. Tämä on ymmärrettävää, sillä unelmien opiskelupaikan...

Lue lisää
 • Oikeustiede
 • Anniina ja Iida

Muista kertaaminen!

Kertaaminen on avain onneen (lue: sisäänpääsyyn)! Oikiksen pääsykoeurakan ollessa kohta puolessa välissä on hyvä muistuttaa kertaamisen tärkeydestä...

Lue lisää
 • Oikeustiede
 • Anniina ja Iida

Millaista on opiskella oikiksessa?

Pääsykokeisiin päntätessä saattaa pienellä epätoivon hetkellä tulla miettineeksi, tuleeko oikiksessa opiskelu olemaan samanlaista yksityiskohtien ulkoa opettelua...

Lue lisää
 • Oikeustiede
 • Anniina ja Iida

Mikä ihmeen Supertakuu?

Meillä on jo useampi vuosi takana Valmennuskeskuksen kurssien valmentajina ja ajattelimme, että olisi hyvä aika avata kokemuksiamme Turun Supertakuu-kurssista näin tuutorin näkökulmasta...

Lue lisää
 • Oikeustiede
 • Anniina ja Iida

Juristin monipuoliset työmahdollisuudet

Yhteishaku 2020 lähestyy, mutta mietitkö vielä, mihin hakisit opiskelemaan? Harkitsetko kenties oikista, mutta mielikuvasi juristin ammatista perustuu lähinnä Suitsin ja Good Wifen...

Lue lisää