Tällä videolla kurssipäällikkö Sami Puurtinen esittelee Valmennuskeskuksen kurssitarjontaa lääke-, hammas- ja eläinlääketieteeseen liittyen. Videolla kerrotaan lääketieteelisistä tiedekunnista sekä opiskelusta yleisesti, valintakoevaatimuksista, neuvotaan valmistautumisessa pääsykoetta varten sekä esitellään Valmennuskeskuksen valmennuskursseja lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Opiskelu lääketieteellisessä tiedekunnassa

Lääketieteelliset opiskelupaikkakunnat ovat:

 • Helsinki (lääke-, hammas- ja eläinlääketiede)
 • Turku (lääke- ja hammaslääketiede)
 • Tampere - Kuopio (lääke- ja hammaslääketiede)
 • Oulu (lääke- ja hammaslääketiede)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto kestää noin kuusi vuotta, eli se on hieman laajempi kuin normaalit yliopistotutkinnot. Lääketieteen opiskelu poikkeaa muista yliopistoista siinä suhteessa, että se on hyvin ennalta ohjattua ja säädeltyä – opiskelijoille annetaan jaksoittain valmiit lukujärjestykset, joten opinnot etenevät käytännössä samaan tahtiin muiden opiskelijoiden kanssa. Kuuden vuoden opinnot sisältävät teoriaa sekä sen soveltamista käytäntöön, vuorovaikutustaitojen ja ihmistuntemuksen kehittämistä.

Lääketieteen opinnot jaetaan nk. prekliiniseen sekä kliiniseen vaiheeseen. Prekliinisessä vaiheessa opiskellaan sitä, kuinka elimistö toimii normaalisti – nämä opinnot kestävät yleensä 2-3 vuotta. Prekliinisessä vaiheessa taas opiskellaan sitä, kuinka elimistön viat kohdennetaan ja kuinka ne korjataan. Opiskelu lääketieteellisessä tiedekunnassa on hyvin monipuolista! Eri yliopistokaupungit poikkeavat jonkin verran opintojen järjestyksen ajoituksen sekä käytännön harjoitteluiden suhteen.

Lääketieteellisen valintakoe

Lääketieteen valintakokeessa mitataan opiskelijan lukion pitkän oppimäärän hallinta fysiikasta, biologiasta sekä kemiasta. Valmennuskeskus vinkkaa opiskelemaan biologiaa usean eri kirjasarjan avulla lukemisen mielekkyyden takaamiseksi – toisaalta useasta eri lähteestä lukeminen auttaa näkökulmien laajentamisessa sekä auttaa aiheiden ymmärtämisessä.

Lääketieteen valintakokeessa aineita painotetaan tasapuolisesti – koe on itsessäänkin oppimistilanne. Kokeessa on integroituja, soveltavia sekä aineistopohjaisia tehtäviä monipuolisesti. Kokeessa menestyminen vaatii taktikointia, oman osaamisen tuntemista sekä hyvää vastausrutiinia. Pääsykoetehtäviä on monipuolisesti. Hakiessa kannattaa muistaa, että biologia ja kemia tulee hallita kokonaan, eikä ainoastaan lääketieteeseen suoraan liittyvät asiat: on keskeistä opiskella myös esimerkiksi ympäristöasiat: jonain vuotena pääsykokeessa on esimerkiksi kysytty kasveista.

Valmistautuminen lääketieteellisen pääsykokeeseen

Hakijat, jotka eivät ole päässeet sisään, toteavat usein, etteivät he tienneet kuinka paljon sisäänpääsyn eteen on tehtävä töitä. Aseta itsellesi selkeä päätös hakemisesta ja muodosta sen avulla itsellesi suuri motivaatio. Suunnittele ajankäyttösi sekä pohdi itsellesi sopivia opiskelutekniikkoja. Tämä on tärkeää, koska kilpailu on äärimmäisen kovaa, ja hakijakunta on kovatasoinen. Useilla hakijoilla ensimmäisen kerran opiskelumotivaatio on korkea ja halu panostaa opiskelupaikan saamiseen on kova – suorita siis luku-urakkasi jo ensimmäisellä kerralla kunnolla.

Lääketieteen valintakoevaatimukset ovat useille jo etukäteen tuttuja – hakijoiden taso on jo lähtökohtaisesti kova. Reflektoi haastavat sisällöt itsellesi ja pohdi omia heikkouksiasi. Panosta kurssikohtaisen osaamiseen sijaan kokonaisuuden hahmottamiseen ja hallintaan, pyri ymmärtämään syy-seuraussuhteet. Koetilanne on itsessäänkin oppimistilanne. Treenaa koko kevät laskurutiinia ja vastaustekniikkasi.


Miksi valmennuskurssille?

Valmennuskurssilla varmistat kovan ja tehokkaan harjoittelun. Valmennuskursseilla tarjotaan eri tyyppisiä tehtäviä harjoitteluun ja harjoituskokeet antavat rutiinia varsinaisen koetilanteen haltuun ottamiseen. Vanhojen valintakoetehtävien tutuiksi tulemisen sekä rutiinin varmistumisen myötä sinulla on itsevarmuutta sekä rohkeutta oikeassa vastaustilanteessa.

Valmennuskurssin sisältö

 

Ilmoittautumisen jälkeen saat ennakkoharjoittelumateriaalin, jossa on noin 350 tehtävää. Tehtävissä harjoitellaan aluksi matematiikkaa, sillä sen hallinta on työväline fysiikan sekä kemian tehtävien ratkaisuun. Pääsykoevalmentautumisen työkalut luennolla annetaan pohja pyrkimysprosessille: siellä neuvotaan, kuinka pyrkimisajasta saa maksimaalisen hyödyn irti. Kurssimateriaali koostuu teoriakoosteista sekä harjoitustehtävistä mallivastauksineen sekä monipuolisesti eri tehtävätyyppejä. Aineopetus toteutetaan pääsykoeasiantuntijoiden johdolla – opetuksessa aineet ovat yksittäisiä mutta eri aineiden soveltuvuus ja yhdistely otetaan myös huomioon. Kursseihin kuuluu 2-3 harjoituskoetta sekä simuloitu pääsykoe. Kurssiin kuuluu myös noin 16 tunnin opetusvideot netissä, joita voi katsoa koko pyrkimisprosessin ajan. Kaikilla kursseilla on sähköinen oppimisympäristö sekä henkilökohtaiset tutorit.

Muita blogipostauksia

 • Lääketiede
 • Katja

Miksi hakea lääkikseen?

Studia-messut ovat taas täällä, ja moni varmasti kiertelee messuilla miettien mitä tulevaisuudeltaan oikeasti haluaa. Suosittelen käymään Valmennuskeskuksen pisteellä...

Lue lisää
 • Lääketiede
 • Rebecca

Arki lääkiksen lähikurssilla

Tavallinen viikko syyskuun päiväkurssilla sisältää yhtenä päivänä kolmen tunnin verran fysiikan opetusta ja toisena päivänä kolme tuntia kemian...

Lue lisää
 • Lääketiede
 • Anna

Tällä viikolla olen

Parina viime viikkona koulussa on ollut vähemmän kontaktiopetusta ja enemmän itse opiskelua kuin luentoviikkoina. Kuitenkin melkein joka päivä on ollut joku pakollinen harkka minkä...

Lue lisää
 • Lääketiede
 • Ella

Lastenpsykiatrian viikko

Tämä viikko on kulunut lastenpsykiatrilla. Viime keväänä meillä oli psykiatrian kurssi, mutta tämä lastenpsykiatria oli jätetty lastentautien kurssin yhteydessä...

Lue lisää
 • Lääketiede
 • Katja

Muutto uuteen kaupunkiin

Voin sanoa, että pääsykoetulosten tuottaman shokin hieman laannuttua seurasi toinen shokki: 6 viikon päästä koittaisi muutto omilleen ja vielä UUTEEN KAUPUNKIIN. Vaikka...

Lue lisää