Tällä videolla Tampereen yliopistosta kauppatieteen maisteriksi valmistunut Tero Laiho esittelee sen, mitä on hyvä tietää hakiessaan opiskelemaan kauppatieteelliseen tiedekuntaan, kertoo tutkinnosta yleisesti sekä esittelee Valmennuskeskuksen kauppatieteellisen kurssitarjonnan yleisesti. Tero Laiho on mukana järjestämässä valmennuskurssia Valmennuskeskukselle 11:sta kertaa, joten hänen tietonsa liittyen aihepiiriin on hyvin laaja!             

 

Kauppatieteen maisterin tutkinnosta yleisesti


Yliopistossa opintojen laajuus määritellään yleensä opintopisteinä. 60 opintopistettä vastaa yleensä noin vuoden työskentelyä – yksi kurssi on keskimäärin viiden opintopisteen laajuinen. Yksi opintopiste vastaa 27 työtuntia. Alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan kandidaatin tutkinnoksi, joka on 180 opintopisteen laajuinen. Kandidaatin tutkintoa varten tehdään noin 30-40 sivun mittainen kirjallinen työ aiheesta jota halutaan tutkia. Ylempi korkeakoulututkinto on maisterin tutkinto, mikä on kandidaatin tutkinto mukaan lukien vähintään 300 opintopistettä. Opinnot kauppatieteellisessä kestävät yleensä noin 4-5 vuotta, mutta Tero Laiho mainitsee tietävänsä myös henkilöitä, jotka ovat valmistuneet jopa kahdessakin vuodessa. Perhe- sekä työsyyt voivat toki viivästyttää opintoja joillakin vuosilla.

Päästessäsi kauppatieteelliseen opiskelemaan olet oikeutettu opiskelemaan siis kauppatieteen maisteriksi eli ekonomiksi. Tarkalleen ottaen näillä kahdella termillä on ero – kauppatieteen maisteri on tutkinto ja ekonomi on puolestaan oppiarvo.

Jatkotutkintoja kauppatieteen maisterille ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Kauppatieteellisen alan etu on Suomessa se, että sitä voi hakea opiskelemaan usealle eri paikkakunnalle samassa yhteyshaussa.

Yhteishaussa voi hakea kuuteen eri kohteeseen, halutessaan voi hakea siis kuuteen eri kauppatieteelliseen samassa haussa. 


Kauppatiedettä voi opiskella seuraavissa yliopistoissa: 

 • Aalto-yliopisto (Helsinki, Mikkeli*)
 • Turun yliopisto (Turku, Pori)
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto (Joensuu, Kuopio)
 • Jyväskylän yliopisto
 • Svenska Handelshögskolan (ruotsinkielinen)*
 • Åbo Akademia (ruotsinkielinen)*

 *Mikkelissä opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi. Mikkeliin haetaan opiskelemaan ylioppilasarvosanoilla tai SAT-testillä. SAT-testi mittaa soveltuvuutta alalle ja siinä mitataan kielellistä sekä matemaattista osaamista. Lisätietoa SATtesteistä löytyy Aalto-yliopiston verkkosivuilta. 

*Ruotsinkielisiin koulutuksiin hakiessa on eri pääsykoemateriaalit ruotsiksi kuin suomenkielisiin. Valmennuskeskus ei suosittele hakemista sekä suomen- että ruotsinkieliseen koulutukseen, koska tällöin opiskelija joutuu opiskelemaan kahdet pääsykoemateriaalit.


Kauppatieteellisen valintakoe

Valintakokeet ovat perinteisesti olleet monivalinta- sekä oikein/väärin-tyyppisiä tehtäviä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä sekä vääristä vähennetään. Vastaamatta jättämisestä annetaan nolla pistettä. 

Vuonna 2016 on ollut samat valintakoekirjat kuin vuoden 2017 haussa. Kirjojen aiheet ovat:

 • Johtaminen ja markkinointi
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Kansantaloustiede
 • Talousmatematiikka (lukion lyhyen oppimäärän talousmatematiikan kurssi)*

 Pääsykokeen kannalta olennaisia osaamisalueita talousmatematiikassa ovat talousmatematiikassa käytettyjen käsitteiden ymmärtäminen, matemaattiset valmiudet oman talouden suunnitteluun, laskennallinen pohja yrittäjyyden ja taloustiedon osaamiseen sekä tilastollisten menetelmien soveltaminen. Keskeisiä sisältöjä ovat indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- sekä verotuslaskelmat sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvat matemaattiset mallit lukujonojen ja summien avulla.

 
Lisätietoa kevään 2017 yhteisvalinnasta löytyy sivulta http://www.kauppatieteet.fi/kevaan-2017-yhteisvalinta/. Ennakkotietoa vuoden 2018 yhteisvalinnasta löytyy sivulta http://www.kauppatieteet.fi/ennakkotietoa-kauppatieteellisen-alanyhteisvalinnasta-kevaalla-2018/.

Valmennuskeskus ottaa kursseissaan huomioon eri osa-alueiden ilmoitetut painotukset – kirjoja ostaessa kannattaa ottaa huomioon kirjan painoversio.


Yleisiä kysymyksiä liittyen kauppatieteellisen pääsykokeeseen 

 

Kuinka monta kertaa kirjat pitää lukea?

Kauppatieteen puolella yleinen työmäärä sisäänpääsyä varten on noin 300-400 tuntia. Kirjojen laaja osaaminen on enemmänkin laatu- kuin määräkysymys. Kirjoja lukiessa kannattaa asettaa itselleen kysymyksiä: Mitä minulle jäi juuri mieleen? Mihin suureen kokonaisuuteen tämä kuuluu? Voinko linkittää juuri oppimani tiedon omaan elämääni?


Mikä on arvostetuin paikka opiskella kauppatiedettä?

Tero Laiho painottaa, että opetus on laadukasta ja tasaista joka yliopistossa, eikä Helsinki ole parempi kuin muut kauppatieteelliset yliopistot. Työnsaantiin vaikuttavat aivan muut tekijät, kuin opintojen suorittamiskaupunki – työnantajat tietävät, että joka yliopistossa opetus on korkeatasoista. 


Kysytäänkö kokeessa pieniä yksityiskohtia? Onko lukeminen pelkkää ulkoa opettelua?       

Valtaosa kysymyksistä tulee tärkeimmistä sekä olennaisimmista asioista. Lukemista haastavoittaa tosin se, että etenkin ensimmäistä kertaa lukiessa voi olla vaikea hahmottaa, mikä on tärkeintä sisältöä. Vanhoista valintakokeista voi huomata, että tehtävät ovat soveltavia, joten pelkkä ulkoa opettelu ei riitä! 

Yleisin syy jäädä ilman opiskelupaikkaa on se, että hakija ei tiennyt kuinka paljon töitä olisi pitänyt tehdä.

 
Lisää tietoa: www.ekonomit.net

 

Valmennuskeskuksen tarjoamien valmennuskurssien sisältö 


Valmennuskurssien kurssit alkavat Pääsykoevalmentautumisen työkalut -johdantoluennolla. Luennolla sinut opetetaan suunnittelemaan opintojesi ohjaamisen siten, että luku-urakka alkaa jouhevasti. Luennolla käsitellään muun muassa oikean asenteen etsimistä, ajanhallintaa, tehokasta valmistautumista sekä kerrotaan lukusuunnitelman teosta sekä sen merkityksestä!

Kursseilla on joka aineessa oma asiantuntijaopettaja, jonka ohjauksessa oivallat pääsykokeen kannalta olennaisimmat asiat. Opettajat käyvät kirjat läpi esimerkkien avulla, antavat koti- sekä tuntiharjoituksia, sekä analysoivat yhdessä hakijoiden kanssa vanhoja pääsykoekysymyksiä. Opettajilla on kauppatieteellinen tausta – jokaisen opettajan taustat löydät Valmennuskeskuksen verkkosivuilta.

Kurssin aikana tehdään 4-5 harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden anonyymit tulokset voi nähdä kaikilta kauppatiedekursseilta ympäri Suomen – näin voit verrata omaa edistymistäsi suhteessa muihin kurssilaisiin.

Jokaiseen lähiopetuskurssiin kuuluu videoluennot, ne ovat käytettävissä rajoituksetta aina valintakoepäivään asti. Käytössäsi on myös sähköinen oppimisympäristö, joka sisältää mm. kysymys-vastausosion, itseopiskelumateriaalia, lisätehtäviä sekä opettajien luentorungot.

Henkinen tuki on tärkeää koko hakuprosessissa – Valmennuskeskus tarjoaa parhaan mahdollisen teoriaopetuksen lisäksi tutorin, joka auttaa pyrkimistä sekä opiskelua koskeviin kysymyksiin sekä kannustavat joka vaiheessa.

Muita blogipostauksia

 • Kauppatiede
 • Gerda K.

Kauppiksen valmennustestaaja: Gerda

Hei! Olen Gerda ja olen 22-vuotias yrittäjä. Asun Espoossa ja haen pääsykokeella ensisijaisesti Aalto-yliopistoon. Osallistun tänä vuonna Valmennuskeskuksen kauppatieteiden...

Lue lisää
 • Kauppatiede
 • Tommi

Ensimmäinen syksy Aalto-yliopistossa

Tervehdys! Ja tervetuloa lukemaan blogiani. Kerron tässä postauksessa opintosyksyn aloituksesta ja opinnoista Aalto-yliopistossa, kun nyt vihdoinkin on aikaa syksyn kiireiltä kirjoitella...

Lue lisää
 • Kauppatiede
 • Jyri

Kaksi kuukautta töissä ja yksi lomalla

Moikka taas pitkästä aikaa! Allekirjoittanut bloggailija on viimeiset kuut ollut työntouhussa ja viettänyt toki myös ansaittua kesälomaakin. Ohessa hieman kuulumisia viimeisiltä...

Lue lisää