Tällä videolla kasvatustieteiden maisteri Mia Göcer Valmennuskeskukselta kertoo yleisen kasvatustieteen sekä luokanopettajakoulutuksen opiskelusta ja kertoo VAKAVA-kokeesta sekä luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeista. Göcer on valmistunut yleisen kasvatustieteiden maisteriksi ja tehnyt luokanopettajan opinnot. Lisäksi hän kertoo, mitä tulisi huomioida valintakokeisiin valmistautumisessa sekä esittelee Valmennuskeskuksen valmennuskursseja.

 


Opiskelupaikkakunnat

Tietoa VAKAVAssa mukana olevista koulutuksista löydät valtakunnallisen kasvatusalan valintakoeyhteistyöverkostosta. Luokanopettajakoulutusta tarjotaan seuraavilla paikkakunnilla:

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto (Joensuu sekä Savonlinna*)
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto (sekä Rauma)

*Savonlinnan yksikön viimeinen sisäänotto on keväällä 2017

Yleistä kasvatustiedettä voi opiskella seuraavilla paikkakunnilla:

 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Lisäksi: Itä-Suomen (Joensuu), Oulun ja Tampereen yliopistot eivät ole mukana VAKAVAssa vaan niissä on omat valintakoemateriaalinsa


Mikä on VAKAVA?

VAKAVA tarkoittaa valtakunnallista kasvatusalojen valintayhteistyötä. Siihen osallistuu Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen sekä Turun yliopistot. Vuonna 2014 VAKAVAssa on ollut mukana 34 kasvatusalan koulutusohjelmaa. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ensimmäiseen koevaiheeseen, joka on VAKAVA -kirjallisuuskoe – mikäli valintakokeeseen kuuluu myös soveltuvuusosuus, kirjallisen VAKAVA -kokeen pistemäärä sekä hakujärjestys ratkaisevat, minkä yliopiston soveltuvuuskokeeseen hakija pääsee. Hakija voi saada kutsun vain yhteen luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Jos haluat katsoa asiantuntijan analyysin VAKAVA -kokeen perusteella luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeisiin hyväksytyt valintayksiköittäin, kelaa video kohtaan 10:14.

Tohtori Pekka Räihän mukaan Vakava mittaa akateemista kyvykkyyttä, eikä välttämättä soveltuvuutta opettajan ammattiin. Se erottelee motivoituneet hakijat: siinä on keskeistä asioiden ymmärtäminen mutta myös yhtä lailla asioiden pikkutarkka opettelu. Sisällön opiskeluun on varattu melko vähäisesti aikaa. Monivalinnalla ei pääse erottautumaan kokeessa – siksi soveltuvuuskoe on sisäänpääsyn kannalta tärkeä!

Vuoden 2016 kasvatustieteen sekä luokanopettajakoulutuksen infossa kerrotaan, että viime vuosina on korostunut myös koetaktiikka.

VAKAVA-koe on monivalinta-/väittämäkoe. Tehtäviä on vaihdellen 50-100, ja kaikkiaan VAKAVAssa on noin 200-240 vastauskohtaa. Aikaa on noin 30-40 sekuntia per vaihtoehto. Tehtävät ovat kyllä/ei-vaihtoehtoja, monivalintoja, joissa voi olla yksi tai useampi oikea vaihtoehto, yhdistä ajattelija ja teoria -tyyppisiä, väitteitä artikkeleista, taulukoita/kuvia tai pieniä aineistotehtäviä, joista on soveltavia kysymyksiä. Jos haluat nähdä esimerkin auki selitettynä aiemman vuoden kokeesta, kelaa video kohtaan 37:40.

Soveltuvuuskokeet vaihtelevat opiskelupaikkakunnittain. Soveltuvuuskokeet sisältävät mm. haastatteluja, osaamisnäytteen sekä toiminnallisia ryhmätehtäviä. Haussa voi saada paikkakunnasta riippuen lisäpisteitä esimerkiksi taito- ja taideaineiden diplomeista.

Mitä soveltuvuuskokeessa arvioidaan?

Soveltuvuushaastattelussa voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia asioita: Miksi olet täällä? Millainen koulu on sinusta viiden vuoden päästä? Miten opettajan tulisi vastata näihin haasteisiin? Kenellä on kasvatusvastuu? Miksi haet meille, etkä toiseen yliopistoon? Aineistopohjaisessa ryhmätilanteessa aiheita ovat esimerkiksi kuinka käsitellä kuolemaa lasten kanssa, vanhempien kiire työelämässä sekä seksuaalikasvatus. Psykologisessa kyselylomaketestissä mitataan mm. tunne-elämäpohjaisia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi ujouteen tai rohkeuteen. Oulun osaamisnäytteessä hakija tuo esiin tiedollista, taidollista tai taiteellista osaamistaan. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi ylioppilasdiplomi, porfolio, toteutettu projekti tai näyttely. Näytteen tulee sisältää kasvatuksellinen ja opettamiseen liittyvä näkökulma.

Vanhoihin valintakokeisiin voi tutustua osoitteessa www.helsinki.fi/vakava


Luokanopettajan valintakokeet vuonna 2017

Helsingissä valintaperusteita ovat karsiva VAKAVA -kirjallisuusosuus sekä soveltuvuuskokeessa ohjattu ryhmäkeskustelu, yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Helsingissä VAKAVA-koetta ei oteta lopullisissa pisteytyksissä huomioon. 80 prosenttia hakijoista valitaan yhteispisteiden perusteella (yo-todistuksesta huomioidaan äidinkieli ja matematiikka) ja 20% hakijoista valitaan koepisteiden perusteella. Uutta aiempiin soveltuvuuskokeisiin verrattuna on se, että vuonna 2017 kasvatustieteiden kandiohjelman suomenkielinen toisen vaiheen koe on yhteinen kaikille ohjelman suomenkielisille opintosuunnille, jotka ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, lastentarhaopettaja sekä luokanopettaja. Useamman opintosuunnan toisen vaiheen kokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan kaikkien niiden opintosuuntien opiskeluvalinnassa, joiden valinnan toiseen vaiheeseen hakija on tullut kutsutuksi.

Turussa VAKAVAa ei oteta huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on toiminnallinen ryhmätehtävä sekä matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun arviointi. Lisäpisteitä saa lukiodiplomista taito- tai taideaineista tai taiteen perusopetuksen päättötodistuksesta sekä äidinkielen tai suomi toisena kielenä laudaturista tai eximiasta.

Raumalla VAKAVA-koe otetaan huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on ennakkotehtävään perustuva yksilöhaastattelu – Lisäpisteitä saa lukiodiplomista taito- tai taideaineista tai taiteen perusopetuksen päättötodistuksesta sekä äidinkielen tai suomi toisena kielenä laudaturista tai eximiasta.

Tampereella VAKAVA-koe otetaan huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on toiminnallinen ryhmätehtävä ja haastattelu sekä visuaalinen tehtävä. Huomioon otetaan myös yo-tutkinnon äidinkielen ja matematiikan pisteet sekä maksimissaan kaksi taito- ja taideaineiden lukiodiplomia.

Jyväskylässä VAKAVA-koetta ei oteta huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on yksilöhaastattelu sekä kyselylomaketesti. Yo-todistuksen äidinkielen arvosana otetaan huomioon.

Joensuuhun sekä Savonlinnaan hakiessa VAKAVA-koetta ei oteta huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on molemmissa haastattelu sekä ryhmätilanne, Savonlinnan kokeessa on myös videoanalyysi. Yo-todistuksesta otetaan huomioon äidinkieli ja kolme muuta ainetta, joista enintään kaksi kieltä tai ainereaalia.

Oulussa VAKAVA-koe otetaan huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on haastattelu, jonka pohjana on sivun kirjoitelma koulutuksen hakeutumisen perusteista jne. Lisäksi soveltuvuuskokeessa on osaamisnäyte, jonka voi valita neljästä eri aihealueesta. Yo-tutkinnosta otetaan huomioon matematiikan ja äidinkielen arvosanat.

Lapin yliopistoon Rovaniemelle haettaessa VAKAVA-koe otetaan huomioon lopullisessa pisteytyksessä. Soveltuvuuskokeessa on kirjoitelma, ryhmätilanne sekä haastattelu.


Miksi valmennuskurssille VAKAVA-koetta varten?

VAKAVA -kokeeseen on lyhyt valmistautumisaika. Asiasisältö täytyy sekä ymmärtää että muistaa hyvin – kokeessa ei riitä, että asia on ainoastaan ymmärretty, vaan se täytyy myös osata ulkoa tarkkaan. Valmennuskeskuksen tarjoamilla valmennuskursseilla opetetaan haastavien artikkeleiden käsitteistö sekä ymmärtäminen. Valmennuskeskus ohjaa myös hyvään ajanhallintaan, mikä on äärimmäisen tärkeää hakuprosessissa. Kurssilla harjoitellaan myös koetilannetta sekä ajanhallintaa: pääsykokeessa on vähän aikaa kysymystä kohti – rutiini auttaa suoriutumaan onnistuneesti tositilanteessa. Kurssilla opitaan käyttämään myös sujuvasti vastauslomaketta. Valmennuskeskus tarjoaa sinulle varmuutta ja oppimisen seurantaa luentojen, ryhmäkeskusteluiden, esimerkkien, tehtävien sekä kokeiden avulla. Opettajat ovat asiantuntevia ja innostavia, joilta voi kysyä artikkeleiden vaikeita kohtia.

Miksi soveltuvuusosion valmennuskurssille?

Valmennuskurssilla opetetaan myös kuinka valmistautua soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe on monelle täysin uusi tilanne ja koeasetelma – lyhyessä ajassa on osattava tuoda omat parhaat puolensa esiin vakuuttavasti. Valmennuskurssilla tehdään paljon erilaisia tilanneharjoituksia, jotka sisältävät oman opettajuuden pohdintaa ja luovat itsevarmuutta sekä oman roolin tunnistamista ryhmätilanteessa – valmennuskurssilla ei laiteta sanoja suuhun vaan opetetaan tuomaan omat mielipiteet ja ajatukset esiin erilaisista näkökulmista. Soveltuvuusosuuden valmennuskurssilla harjoitellaan ryhmätilannetta, matemaattis-luonnontieteellista ajattelua (esimerkiksi, ”Miksi ihmisellä on iho?” tai ”Selitä planetaariset tuulet”), visuaalisia tehtäviä (esimerkiksi: ”luo tai piirrä kasvatukseen tai opetukseen liittyvä monumentti tai patsas ja sijoita se tiettyyn ympäristöön” sekä psykologisen kyselylomaketestin harjoittelua.

Kurssipaikkakunnat ovat Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku. Kaikkiin VAKAVA -kursseihin kuuluu myös VAKAVA KOTI -kurssin opetusvideot, joihin rajaton katseluoikeus koko kurssin ohella.

Lue lisää osoitteesta www.opettajakoulutus.fi

Muita blogipostauksia

 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Katri

Tehokkaita opiskeluvinkkejä!

Pääsykokeiden luku-urakkaan valmistautuminen on alkanut. Lisäksi moni saattaa kaivata opiskeluvinkkejä myös ihan perusopiskeluarkeen. Tässä postauksessa jaan 5 tehokasta...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Katri

Opiskelijavaihdossa Islannissa

Vietin kevätlukukauden vaihto-oppilaana Pohjois-Islannissa, Akureyrin kaupungissa (20 000 asukasta). Lähdin kuuden kuukauden Erasmus-vaihtoon kotiyliopistostani Turun yliopistosta Akureyrin yliopistoon...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Anni

Mikä ihmeen kandi?

Viime kevään suurin opintosaavutukseni oli kandidaatin tutkielman kirjoittaminen. Ajattelinkin tässä postauksessa kertoa siitä, mikä kanditutkielma on ja kuinka se omalla...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Hilla

Miksi valmennuskurssille?

Tarvitaanko yliopistoon pääsemiseksi valmennuskurssia? Tätä kysymystä moni hakija varmasti pyörittelee ennen valmistautumista pääsykokeisiin. Vastaus pähkinänkuoressa...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Anni

My week

Heippa! Olen nyt siirtynyt harjoittelussani yläkouluosuuteen. Ajattelin, että viime kertaisen My day:n lisäksi olisi kiva kuvata laajemmin harjoittelun koostumista ja kuinka muut opintojutut...

Lue lisää