Eräs opettaja kertoi kerran, kuinka ekaluokkalainen ihmetteli kesken koulupäivän, että eikö opettaja asukaan koulurakennuksessa. Hänhän on kuitenkin siellä aina paikalla niin koulupäivän alkaessa kuin loppuessakin. Pienelle koululaiselle yhtä suuri ihmetyksen aihe saattaa olla se, että opettaminen on opettajan työ, eikä hän suinkaan tee hommaa vain omasta ilostaan. Viime aikoina opettajan työ ja työllistyminen ovat olleet myös itselleni ajankohtaisempia pohdinnan aiheita kuin koskaan aiemmin, sillä opintojeni viimeinen kevätlukukausi käynnistyi juuri opetusharjoittelun merkeissä ja aktiivinen työnhaku on pian edessä.

Luokanopettajan koulutus antaa valmiudet sekä luokan- ja aineenopettajan työhön että erilaisissa kasvatusalaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Luokanopettajan oppilaat ovat useimmiten 6–12 vuoden ikäisiä viikareita, mutta tutkinto antaa valmiudet myös esiopetuksen piirissä työskentelyyn. Esimerkiksi ekaluokkalaiset ja eskarilaiset samassa luokassa eivät ole laisinkaan ennenkuulumaton kombinaatio. Yläkoulun puolella opettamiseen puolestaan vaaditaan pitkät sivuaineopinnot (60 opintopistettä) jostain peruskoulussa opetettavasta aineesta, kuten liikunnasta tai matematiikasta. Pitkä sivuaine ei useimmiten vaikuta tutkinnon pituuteen, vaan mahtuu kokonaisuudessaan luokanopettajan opintoihin.

Mitä muuta tutkinnolla voi sitten tehdä? Edellä mainitut asiantuntijatehtävät ovat hyvä esimerkki siitä. Tutkimuksen, hallinnon ja erilaisten organisaatioiden piirissä on paljon opettajia ja muun muassa Opetushallitus on yksi merkittävä opettajien työllistäjä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että muutaman vuoden osoitettu käytännön opetuskokemus on usein edellytyksenä näissä tehtävissä toimimiselle. Kustantamoissa ja muissa koulutusalan yrityksissä on myös paljon opettajia, jotka keskittyvät uusien oppimateriaalien ja oppikirjojen laatimiseen joko opetustyön ohella tai kokopäiväisesti. Pedagogiikan asiantuntijuus on niiden kehitystyössä usein avainroolissa. Muun muassa uusien tietoteknisten oppimissovellusten parissa saatetaan tällaista osaamista tarvita nyt enemmän kuin koskaan. Opettajia voidaan myös kaivata muiden kasvatukseen ja koulutukseen liittyvien yritysten, kuten valmennuskurssien, palkkalistoille. Lisäksi erilaiset luovat alat, kuten muusikon tai kirjailijan työt, tuntuvat kiinnostavan monia opettajia.

Oma motivaatio, verkostoituminen ja ahkera työnhaku ovat aina tärkeä osa työnhakuprosessia, mutta ne korostuvat erityisesti silloin, jos mielii töihin muualle kuin liitutaulun eteen. Valmiiksi tallattuja polkuja saattaa olla hankala löytää —etenkin, jos haluaa mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen työllistyä valtavirrasta poikkeaviin tehtäviin. Itseäni viehättää (ainakin toistaiseksi) enemmän luokanopettajana toimiminen, mutta opiskelukavereistani löytyy myös muunlaisista tehtävistä kiinnostuneita tulevia pedagogeja. Esimerkiksi koulutusalan startup- yritykset ja tutkijan tehtävät houkuttelevat osaa kovastikin. Kannattaa siis pitää silmät ja korvat avoinna, sillä luokanopettajalla on osaamista moneen hommaan, jos vain intoa ja motivaatiota löytyy!

Terkuin, Alina