Lääketieteen valintakoe 2017

Lääketieteen valintakoe 2017 kokee suuren muutoksen kokeessa sallittujen laskinten osalta, sillä jatkossa apuna saa olla vain nelilaskin. Valintakoe pidetään 17.5.2017. 

Miten lääketieteen valintakoe muuttuu laskinuudistuksen myötä?

Valintakokeen todelliset muutokset selviävät vasta valintakokeessa, mutta erilaisia vaihtoehtoja on hyvä miettiä valmistautuessa kokeeseen. Mitään suurta huolta ei aiheesta kannata kantaa, kunhan muistaa harjoitella monipuolisesti kaikilla mahdollisilla tehtävätyypeillä. Alla on lueteltuna muutama vaihtoehto ja niiden mahdollisesti tuomat muutokset kokeen tehtäviin.

 1. Koe pysyy samankaltaisena kuin aiemmin, jolloin tehtävätyyppejä on useita erilaisia kuten jo usean viime vuoden ajan.
  1. Yksi vaihtoehto on, että joitain aihealueita ei enää kysytä valintakokeessa lainkaan. Tämä on hyvin epätodennäköistä, koska monet toistaiseksi suosituimmista ja myös lääketieteen kannalta keskeisimmistä aiheista (mm. säteilyfysiikka) vaativat paljon matematiikan työkaluja, joita nelilaskimella on hankala työstää.
  2. Laskutehtävät muuttuvat enemmän suuretehtäviksi eli vastaus ilmoitetaan esimerkiksi kaavamuodossa kuten valintakokeessa 2017 tehtävä 12 a) kohta ja tehtävä 16.
  3. Laskutehtävissä annetaan enemmän numeerisia likiarvoja kuten ln2, π, tiettyjen kulmien sini ja cosini arvoja. Lisäksi käytössä voi olla esimerkiksi eksponentti- ja logaritmitaulukoita, joista haluttu arvo pitää etsiä. Myös kymmenpotenssien laskeminen, muistikolmioiden käyttö ym. matemaattisten taitojen harjoittelu tulee vielä kiinteämmäksi osaksi valintakoevalmistautumista.
 2. Koe muuttuu täysin monivalinta- ja väittämäkokeeksi.
  1. Laskutehtävät voivat muuttua kuten aiemmin kohdassa yksi on kuvailtu.
  2. Laskutehtävistä osa tai jopa kaikki muuttuvat tehtäviksi, joissa ei tarvitse laskea, vaan tehtävistä suurin osa on päättelytehtäviä, joissa ei laskinta tarvita lainkaan.

Miten lääketieteen valmennuskurssimme muuttuvat laskinuudistuksen myötä?

Laskinuudistus huomioidaan Valmennuskeskuksen lääketieteen valmennuskursseilla usealla eri tavalla. Valintakokeen todelliset muutokset selviävät aina vasta valintakokeessa, mutta valmennuskurssijärjestäjänä meillä on velvollisuus valmentaa pyrkijöitä mahdollisimman monipuolisesti, jotta valintakokeessa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tehtävätyyppejä on harjoiteltu riittävästi. Valmennuskeskuksen kokemus ja monialaisuus kurssijärjestäjänä sekä lääketieteen (ja myös muiden alojen kuten psykologia) vanhojen valintakokeiden hyödyntäminen valmennuskurssien suunnittelussa varmistavat tehokkaan valmistautumisen tulevan kevään kokeeseen. Käytännössä uudistukset näkyvät fysiikan ja kemian kurssiosuuksissa seuraavasti:

 1. Opetus
  1. Kaikkiin kursseihimme kuuluu jatkossa lähiopetuksen lisäksi Lääketieteen matemaattiset apuneuvot KOTI opetusvideot. Videoissa kerrataan ne matematiikan aihealueet, jotka valintakokeen kannalta ovat oleellisia. Videot kuvataan syksyllä 2016 ja niissä huomioidaan laskinuudistus eli niissä opetetaan jäljempänä mainittujen aiheiden lisäksi mm. eksponentti- ja logaritmitaulukoiden käyttöä. Muut videoilla kerrattavat alueet ovat mm. reaalilukujen peruslaskutoimitukset, yhtälönratkaisu, prosenttilaskenta, verrannot, geometria, vektorit, trigonometria, eksponentti - ja logaritmiyhtälöt, graafiset esitykset, fysiikan suurelaskenta, yksikkötarkastelu ja merkitsevät numerot.
  2. Fysiikan opetukseen lisätään matemaattisten taitojen harjoittelua (esimerkiksi kymmenen potenssien laskeminen, yhtälöiden sieventäminen, muistikolmioiden käyttö ja eksponentti- ja logaritmitaulukoiden käyttö).
 2. Materiaali
  1. Fysiikan ja kemian materiaalit (ennakkomateriaali ja kurssimateriaali) päivitetään niin, että tehtävät voidaan ratkaista nelilaskimella. Materiaaleissa on runsaasti valintakokeessa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tehtävätyyppejä monipuolisen harjoittelun varmistamiseksi.
  2. Kaikki harjoituskokeet ja viikkopistarit (6-8 koetta riippuen valmennuskurssista) tehdään laskinuudistus huomioiden.