• Uutinen

 

Yliopistot

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry on tiedottanut 9.4.2020 muutoksista kevään valintakokeissa. Unifin tiedotteen mukaan perinteisiä valintakokeita ei ole mahdollista järjestää turvallisesti koronaviruksen aiheuttaman pandemian vakavuuden ja itse valintakoetilanteeseen liittyvien riskien vuoksi.

Kevään 2020 opiskelijavalinnat tullaan toteuttamaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto on linjannut, että kunkin alan erityispiirteet sekä hakijoiden näkökulma otetaan huomioon vaihtoehtoisia valintatapoja mietittäessä. Yliopistot ovat pohtineet mm. digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän valintaa.

Yliopistot tiedottavat valintamuutoksista tarkemmin 30.4.2020 mennessä.

Unifin tiedote 9.4.2020

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut ovat tiedottaneet, että kevään AMK-valintakoe pidetään etäkokeena. Valintakoe tullaan järjestämään kesäkuun alussa yhtenä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston tiedotteen mukaan on tärkeää, että hakijalla on todistusvalinnan lisäksi muitakin väyliä tulla valituksi koulutukseen.

Arenen tiedote 9.4.2020

Kuinka Valmennuskeskus toimii tilanteessa?

Valmennuskeskuksen kurssit sopeutetaan vastaamaan muuttuneita valintoja. Olemme toimineet 45 vuoden ajan ja olemme alan markkinajohtaja Suomessa, joten kaikki kurssimme antavat parhaan mahdollisen tuen tulevaan valintatapaan. Opettajamme, kurssipäällikkömme ja tutorimme varmistavat, että kaikilla kurssilaisillamme on erinomaiset tiedot ja taidot juuri siihen valintatapaan, jonka yliopistot päättävät valita.

Näin ollen jokainen kurssilaisemme voi huoletta jatkaa valmistautumistaan ja kurssiemme opetus jatkuu normaalisti siihen asti, kunnes yliopistot ja ammattikorkeakoulut ilmoittavat muutoksista tarkemmin. Meillä on valmius nopeallakin aikataululla muuttaa kurssejamme siihen suuntaan, mihin valintakokeetkin menevät. Tulemme turvaamaan kurssilaistemme valmistautumisen tilanteessa kuin tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiedotamme kurssilaisiamme kaikista mahdollisista muutoksista kurssien sisällöissä ja aikatauluissa niin nopeasti kuin mahdollista. Kurssilaisemme saavat ajankohtaiset tiedot aina sähköpostitse, tekstiviestitse ja Moodlen kautta. Lisäksi kaikki tiedotteet löytyvät kotisivuiltamme Ajankohtaista-osiosta.