• Uutinen

Huom! AMK-valintakokeen osioiden vastausajat ovat lyhentyneet. Muutoksista on tiedotettu 30.4.2020. Katso uudet vastausajat 

Kevään AMK-valintakoe järjestetään kesäkuun alussa 1.-5.6.2020. Sähköinen valintakoe koostuu useista eri osioista, jotka vaihtelevat sen mukaan, mille aloille hakija on hakenut. Yhteinen valintakoe on käytössä seuraavilla aloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
 • Tekniikan ala

Valintakokeen kaikille yhteiset osat

Alla olevat kolme kokeen osiota ovat kaikille yhteisiä, eli jokaisen hakijan on alasta riippumatta suoritettava ne hyväksytysti.

Päätöksentekotaidot
Sisältö Loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoa mittaavat tehtävät
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimipisteet 20 pistettä

 

Opetuskieli (suomi tai ruotsi)
Sisältö Hakukohteen opetuskielen mukaisesti määräytyvät tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja mittaavat tehtävät
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimipisteet 10 pistettä

 

Englannin kieli
Sisältö Tekstin lukemisen ja tulkinnan, esimerkiksi sanaston hallinnan ja kielellisen päättelyn taitoja mittaavat tehtävät
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimipisteet 10 pistettä

 

Koulutusalakohtaiset osiot

Matemaattisia taitoja testataan hakijoilta, jotka ovat hakeneet

 • tekniikan alalle,
 • liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alalle,
 • luonnonvara-alalle,
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle,
 • merenkulun alalle tai
 • sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle.
Matemaattiset taidot
Sisältö Perus- ja prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnostehtävät, matemaattis-loogisen päättelyn tehtävät sekä taulukoiden ja kuvioiden tulkinnan tehtävät
Suoritusaika 60 minuuttia
Maksimipisteet 20 pistettä

 

Matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja testataan hakijoilta, jotka ovat hakeneet tekniikan alalle.

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Sisältö Matemaattisia valmiuksia vaativat lausekkeen sieventämiseen, yhtälönratkaisemiseen, tasogeometriaan ja trigonometriaan littyvät tehtävät, sekä fysiikan perustietoja mittaavat tehtävät
Suoritusaika 45 minuuttia
Maksimipisteet 20 pistettä

 

Eettisiä taitoja testataan hakijoilta, jotka ovat hakeneet 

 • sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle tai
 • humanistiselle alalle ja kasvatusalalle.
Eettiset taidot
Sisältö Eettiset väittämätehtävät
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimipisteet 20 pistettä

 

Mikäli olet hakenut useammalle alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot. Jokaisella tehtäväosiolla on erilliset suoritusajat ja osiot on suoritettava kerralla loppuun - keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos välissä siirtyy toiseen osioon. 

Tutustu viime syksyn AMK-valintakokeeseen

Ilmoittaudu valmennuskurssille