• Uutinen

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia lähiopetusta luokkatiloissa ei tällä hetkellä saa järjestää. Siitä huolimatta kurssimme jatkuvat lähes normaaliin tapaan, sillä järjestämme opetuksen verkossa. Valmistautuminen pääsykokeisiin voi siis jatkua keskeytyksettä.

Opetus

Normaalitilanteessa opetus tapahtuisi opettajan vetämänä luokkatilassa. Tämän hetken poikkeusoloissa opettajamme vetävät opetuksen etänä netin välityksellä. Opettaja jakaa omalta tietokoneruudultaan diat ja luentomateriaalin opiskelijoiden nähtäväksi. Kaikki kyseisen kurssin opiskelijat pääsevät katsomaan opetusta omilta tietokoneiltaan kurssin aikataulun mukaisesti. Tämän lisäksi live-opetus tallentuu myös jälkikäteen katsottavaksi.

Opettajalta kysyminen

Luokassa opiskellessa opettajalta on helppo kysyä apua tehtäviin tai pyytää tarkennusta epäselvään teoriaan. Tämä on mahdollista myös etäopetuksen aikana! Opettajamme seuraavat Moodlen chattia tuntien aikana ja vastaavat sitä kautta oppilaiden luennon aikana esittämiin kysymyksiin.

Tutorointi

Myös tutorimme vetävät tällä hetkellä omat osionsa verkon välityksellä. Moodlesta löytyvän aikataulun mukaisesti opiskelijat pääsevät mukaan tutortapaamisiin. Aikatauluista löytyvät tiedot siitä, onko tutoreillamme jokin tietty aihe läpikäytävänä, vai ovatko he paikalla kurssilaisten kysymyksiä varten. Tutoreiltamme saat tukea ja vinkkejä myös tähän poikkeukselliseen tilanteeseen.

Opetusvideot

Lähiopetuskursseihimme sisältyvät myös kyseisen alan kotikurssin opetusvideot. Nämä ovat normaaliin tapaan katsottavissa tälläkin hetkellä ja ovat eri videoita kuin live-opetuksen jälkitallenteet. Kotikurssin opetusvideoiden tarkoituksena ei ole korvata lähiopetuskurssin opetusta, vaan tukea ja täydentää sitä, sekä tarjota mahdollisuus kertaukseen.

Harjoituspääsykokeet

Tulevat harjoituspääsykokeet jokainen kurssilainen tekee itsenäisesti kotonaan ja palauttaa vastauksensa Moodlesta löytyvien ohjeiden mukaisesti opettajalle. Opettaja korjaa kokeet, minkä jälkeen kurssilainen saa kokeensa takaisin pisteytettynä ja korjattuna. Kurssilainen saa samassa yhteydessä tilastotiedot siitä, kuinka muut pyrkijät ovat menestyneet kokeen kussakin tehtävässä. Tämä on erittäin tärkeä tieto osaamisen kehittymisen seurannassa.

Ohjattu tehtävien tekeminen

Joihinkin kursseihimme sisältyy ohjattua tehtävien tekemistä ryhmän kanssa opettajan opastuksella. Tämäkin järjestetään tällä hetkellä verkon välityksellä aikataulun mukaisesti. Kurssilaiset tekevät tehtäviä itsenäisesti, mutta voivat pyytää opettajalta apua chatissa. Opettaja saattaa myös käydä yhteisesti läpi tehtäviä ja aiheita, jotka monet kurssilaiset ovat chatissa kokeneet vaikeiksi.

Kotikursseistamme poiketen lähiopetuskurssit ovat etäopetuksesta huolimatta yhä aikataulutettuja, jolloin kurssin luennot rytmittävät kurssilaisten itsenäistä opiskelua. Tällä hetkellä kukaan ei osaa sanoa, kuinka kauan tämä poikkeustilanne kestää. Joka tapauksessa tarkoituksena on päästä jatkamaan normaalia luokkaopetusta heti tilanteen niin salliessa.

Lisätietoa kurssien järjestämisestä voit kysyä tarvittaessa kurssipäälliköltäsi.

Kurssipäälliköiden yhteystiedot