• Uutinen

Sanotaan, että kertaus on opintojen äiti. Oikeustieteellisen pääsykokeeseen valmistautuessa yksi hyödyllisimmistä harjoituksista on vanhojen koetehtävien läpikäynti. Näin pystyt hahmottamaan, millaisia tehtävät ovat ja millaisia vastauksia haetaan. Kun pääsykokeet ovat sinulle ennestään tuttuja, koetilannekaan ei tunnu yhtä jännittävältä.

Ja hei – vanhat pääsykokeet löydät onneksi netistä! Kannattaa viimeistään nyt lukea ne läpi, että tiedät, mitä odottaa keväänä.

Jotta tehtävät varmasti avautuvat, kannattaa sinun katsoa meidän videoanalyysimme jokaisesta viime kevään tehtävästä. Niiden avulla ymmärrät vaikeatkin tehtävät ja saat mahdollisuuden kerrata, miten kysymyksiin kannattaa vastata.

Tehtävät 1-4 ovat monivalintatehtäviä, joissa jokaisessa on 10 alakysymystä. Tehtävät käsittelevät oikeustieteellisiä perusteita, EU lainsäädäntöä sekä kuluttajalainsäädäntöä. Kysymykset ovat haasteellisia, koska monivalinnoissa pitää pystyä tulkitsemaan väittämät erittäin tarkasti.

Linkit videoihin:

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 1 

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 2

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 3

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 4

Tehtävät 5-8 ovat avoimia kysymyksiä, johon saa vastata enintään A4-sivun pituisella tekstillä. Näissä on erittäin tärkeää osata tiivistää riittävä tieto tarkasti ja yksityiskohtaisesti, sillä kirjoitustilaa on vähän. Vuonna 2019 kokeessa on kysytty mm. kansainvälisistä velvoitteista sekä kauppojen sopimusehdoista. Joissakin tehtävissä on annettu aineisto tulkittavaksi, ja oleellisena on nähty, että kokeen kirjoittaja osaa tunnistaa tiettyä tilannetta koskevia lakikohtia.

Linkit videoihin:

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 5

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 6

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 7

Oikeustieteellisen pääsykoe 2019 tehtävä 8

Oikeustieteellisestä on usein erittäin vaikeaa saada opiskelupaikkaa. Jos haluat taata itsellesi opiskelupaikan, kannattaa viimeistään nyt ilmoittautua valmennuskurssille!