• Uutinen

Ammattikorkeakoulun opintoihin voi tulla valituksi kolmella tavalla:

 1. Ylioppilastodistuksella
 2. Ammatillisen perustutkinnon todistuksella
 3. AMK-valintakokeella

Ylioppilastodistuksen pisteytys

Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 198 pistettä. Todistusvalinnassa pisteitä saa korkeintaan viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Vieraasta kielestä tai toisesta kotimaisesta kielestä
 • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta (voivat olla kieliä tai ainereaaleja)

Pisteitä saa seuraavasti:

Ylioppilastodistus L E M C B A
Äidinkieli 46 41 34 26 18 10

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 46 43 40 35 27 19
Lyhyt oppimäärä 40 35 27 19 13 6

 

Vieras / toinen kotimainen kieli L E M C B A
Pitkä oppimäärä 46 41 34 26 18 10
Keskipitkä oppimäärä 38 34 26 18 12 5
Lyhyt oppimäärä 30 27 21 15 9 3

 

Kielet ja ainereaalit L E M C B A
  30 27 21 15 9 3

 

Ammatillisen perustutkinnon todistuksen pisteytys

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa pisteet muodostuvat kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa pisteitä saa kolmesta tutkinnon yhteisestä osasta ja toisessa osassa tutkinnon painotetusta keskiarvosta. Näin ollen ammatillisen perustutkinnon todistuksen lopullinen pistemäärä on näiden kahden osan yhteispistemäärä.

Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot.

Tutkinnon yhteisistä osista voi saada korkeintaan 60 pistettä. Huomioitavat yhteiset tutkinnon osat ovat seuraavat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pisteitä näistä saa seuraavasti:

Todistuksen arvosanat 1-5 5 4 3 2 1
Pisteet 20 15 10 5 1

 

Todistuksen arvosanat 1-3 3 2 1
Pisteet 20 13 2

 

Tutkinnon painotetusta keskiarvosta voi saada enintään 90 pistettä:

Keskiarvo (1-5) Keskiarvo (1-3) Pisteet
5 3 90
≥ 4,97 ≥ 2,98 89
≥ 4,94 ≥ 2,96 88
≥ 4,02 ≥ 2,41 60
≥ 3,02 ≥ 1,81 35
≥ 2,05 ≥ 1,34 16

 

Taulukko on lyhennetty. Katso koko taulukko Opintopolusta

 

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulun valintakoe tehdään sähköisesti omalla koneella ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakokeessa tehtävät osiot vaihtelevat koulutusaloittain. AMK-valintakokeen osiot on jaettu kuuden eri koulutusalan mukaan:  

 1. Tekniikan ala
 2. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 3. Luonnonvara-ala
 4. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 5. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
 6. Humanistinen ala ja kasvatusala

Riippuen siitä, minkä alan koulutukseen hakee, hakija suorittaa kyseiselle alalle kuuluvat osiot AMK-valintakokeessa. 

AMK-valintakokeen osat:

 • päätöksentekotaidot
 • kieli- ja viestintätaidot
 • matemaattiset taidot
 • eettiset taidot
 • matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Alla olevasta taulukosta näkyy, mitkä osuudet millekin alalle kuuluvat.

Valintakokeen osa Alat, joihin osa kuuluu
Päätöksentekotaidot Kaikki
Kieli- ja viestintätaidot Kaikki
Matemaattiset taidot Kaikki paitsi humanistinen ala ja kasvatusala
Eettiset taidot Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala; humanistinen ala ja kasvatusala
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot Tekniikan ala

 

Mikäli kaipaat apua AMK-valintakokeeseen, tutustu valmennuskursseihimme!