• Uutinen

Syksyllä 2019 uusi AMK-valintakoe korvaa suurimman osan aiemmista koulutusalakohtaisista valintakokeista. Uusi AMK-valintakoe on kokonaan sähköinen ja koe on tehtävä valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa omalla tietokoneella. Tällä varmistetaan hakijan suoriutuminen kokeesta ilman ulkopuolista apua.

Uudessa valintakokeessa on kuusi eri koulutusalakohtaista osiota:

  1. tekniikan ala
  2. liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
  3. luonnonvara-ala
  4. matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  5. sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
  6. humanistinen ala ja kasvatusala

Riippuen siitä, minkä alan koulutukseen aiot hakea, suoritat kyseiselle osiolle kuuluvat osat AMK-valintakokeessa. Kaikki tarvitsemasi osat suoritat samassa kokeessa, et siis joudu tekemään kahta AMK-koetta, vaikka hakisit useampaankin eri koulutukseen. Alla olevasta taulukosta voit katsoa, mitkä osuudet hakemasi alan kokeessa teet.

Valintakokeen osuus Alat, joihin osuus kuuluu
Päätöksentekotaidot Kaikki
Kieli- ja viestintätaidot Kaikki
Matemaattiset taidot Kaikki paitsi humanistinen ala ja kasvatusala
Eettiset taidot Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala, humanistinen ala ja kasvatusala
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot Tekniikan ala


Tämän tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä ei ole vielä tiedotettu julkisuuteen. AMK-valintakoe testaa hakijan opiskeluvalmiuksia, eikä siinä näin ollen ole ennakkomateriaaleja tai -tehtäviä.

Uutta valintakoetta tullaan vielä kehittämään ja parantamaan tämän syksyn kokeen pohjalta ja siihen lisätään uusia osaamisalueita. Muun muassa vuorovaikutustaitoja, tietoa alasta, itseohjautuvuutta ja IT-taitoja on ehdotettu uusiksi sisällöiksi kevään 2020 kokeeseen. Tällöin tulevat käyttöön myös uudet todistusvalinnan pisteytysmallit. Jatkossa ylioppilastodistuksella ja ammattikoulun päättötodistuksella voi pyrkiä ammattikorkeakouluun ilman valintakoetta, lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.

Lue lisää uudesta AMK-valintakokeesta juuri auenneelta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta tai katso video, jossa Katja Catus analysoi uutta valintakoetta tarkemmin.