Kauppatieteen helmikuun Online-iltakurssilla 5 paikkaa vapaana!

Kemian yo-koe

Kemian yo-koe

Seuraava kemian yo-koe järjestetään perjantaina 25.3.2022. Koe on sähköinen ja se suoritetaan oman lukion järjestämässä valvotussa koetilassa. 

Millainen kemian yo-koe on?

Kemian yo-kokeessa on 11 tehtävää, joista enintään seitsemään vastataan. Koe jakaantuu kolmeen osaan ja kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. 

Kokeen rakenne: 

  Osa I Osa II Osa III
Enimmäispistemäärä 20 p. 60 p.  40 p. 
Tehtävien lukumäärä 1 7 3
Vastausten enimmäismäärä 1 4 2


Osassa I
on vain yksi tehtävä, joka voi koostua myös useasta eri osatehtävästä. Kaikki osion I tehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä.  

Osan II tehtävät vaativat jo enemmän ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen taitoja osan I tehtäviin verrattuna. Tehtävätyyppeinä on esimerksi vertailu-, arviointi-, ja sovellustehtäviä. 

Osan III tehtävissä yhdistellään useiden eri lukiokurssien sisältöjä ja tehtävät voivat olla myös oppiainerajat ylittäviä. Tehtävät vaativat kykyä analysoida, arvioida ja luoda tietoa. Tehtävissä voi olla myös aineistoon pohjautuvia tehtäviä. Tehtävätyyppeinä voi olla esimerkiksi analysointi-, muunnos- ja kehittämistehtäviä. 

Miten koe tehdään?

Koe on sähköinen ja opiskelija saa käyttää tehtävän ratkaisemiseen ja vastaamiseen ainostaan koejärjestelmän ohjelmia. Kokeessa voi olla tekstin ja kuvien lisäksi mm. videoita, ääntä ja simulaatioita. 

Vastaukset tuotetaan vastauseditorilla vastauskenttään. Editorilla voi tuottaa myös matemaattisia merkintöjä. Muilla ohjelmilla tuotettuja vastauksen osia voi liittää kuvakaappauksena editorilla tuotetun vastauksen joukkoon. Myös pelkkä kuvakaappaus kelpaa vastaukseksi, jos vastaus muuten täyttää sille asetetut vaatimukset.

Vinkkejä kemian yo-kirjoituksiin

  1. Älä luovuta, yritä kokeessa aina loppuun asti!
  2. Tutustu huolella ennen koetta käytössä oleviin sähköisiin apuvälineisiin, jotta osaat käyttää niitä kokeessa oikein. 
  3. Valmennuskeskuksen Abinetti hyödyntää samoja vastaustekniikoita kuin sähköinen yo-koe, joten voit harjoitella sähköistä vastaamista rauhassa kursseillamme. 

Tutustu kemian abikursseihin

Aikaisempien yo-kokeiden pisterajoja

  L E M C B A I+ I I-
Kevät 2019 101 82 66 47 30 20 18 15 11
Syksy 2019 103 86 71 57 43 31 28 25 19
Kevät 2020 100 82 66 50 34 24 21 19 14
Syksy 2020 101 82 66 50 35 24 22 19 15
Kevät 2021 97 75 54 33 21 13 12 10 8


Lisätietoa yo-kokeista löydät:
 ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto

Varmista hyvä arvosana kemiasta ja ilmoittaudu kurssille!