Kauppatieteen helmikuun Online-iltakurssilla 5 paikkaa vapaana!

Fysiikan yo-koe

Fysiikan yo-koe

Seuraava fysiikan yo-koe järjestetään keskiviikkona 30.3.2022. Koe on sähköinen ja se suoritetaan oman lukion järjestämässä valvotussa koetilassa. 

Millainen fysiikan yo-koe on?

Fysiikan yo-kokeessa on 11 tehtävää, joista enintään seitsemään vastataan. Koe jakaantuu kolmeen osaan ja kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. 

Kokeen rakenne: 

  Osa I Osa II Osa III
Enimmäispistemäärä 20 p. 60 p.  40 p. 
Tehtävien lukumäärä 1 7 3
Vastausten enimmäismäärä 1 4 2


Osassa I
on vain yksi tehtävä, joka voi koostua myös useasta eri osatehtävästä. Kaikki osion I tehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä.  

Osan II tehtävät vaativat jo enemmän ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen taitoja osan I tehtäviin verrattuna. Tehtävätyyppeinä on esimerksi vertailu-, arviointi-, ja sovellustehtäviä. 

Osan III tehtävissä yhdistellään useiden eri lukiokurssien sisältöjä ja tehtävät voivat olla myös oppiainerajat ylittäviä. Tehtävät vaativat kykyä analysoida, arvioida ja luoda tietoa. Tehtävissä voi olla myös aineistoon pohjautuvia tehtäviä. Tehtävätyyppeinä voi olla esimerkiksi analysointi-, muunnos- ja kehittämistehtäviä. 

Miten koe tehdään?

Koe on sähköinen ja opiskelija saa käyttää tehtävän ratkaisemiseen ja vastaamiseen ainostaan koejärjestelmän ohjelmia. Kokeessa voi olla tekstin ja kuvien lisäksi mm. videoita, ääntä ja simulaatioita. 

Vastaukset tuotetaan vastauseditorilla vastauskenttään. Editorilla voi tuottaa myös matemaattisia merkintöjä. Muilla ohjelmilla tuotettuja vastauksen osia voi liittää kuvakaappauksena editorilla tuotetun vastauksen joukkoon. Myös pelkkä kuvakaappaus kelpaa vastaukseksi, jos vastaus muuten täyttää sille asetetut vaatimukset.

Vastausten luonnosteluja voi tehdä myös kynällä ja paperilla, mutta tehtävien arvostelu perustuu ainoastaan digitaalisen koejärjestelmän vastauskentässä esitettyihin asioihin. 

Vinkkejä fysiikan yo-kirjoituksiin

  1. Älä luovuta, yritä kokeessa aina loppuun asti!
  2. Tutustu huolella ennen koetta käytössä oleviin sähköisiin apuvälineisiin, jotta osaat käyttää niitä kokeessa oikein. 
  3. Valmennuskeskuksen Abinetti hyödyntää samoja vastaustekniikoita kuin sähköinen yo-koe, joten voit harjoitella sähköistä vastaamista rauhassa kursseillamme. 

Tutustu fysiikan abikursseihin

 

Aikaisempien yo-kokeiden pisterajoja

  L E M C B A I+ I I-
Kevät 2019 93 75 57 39 26 18 16 14 12
Syksy 2019 90 68 50 34 25 20 18 15 12
Kevät 2020 95 76 59 42 31 23 22 20 17
Syksy 2020  95 67 49 30 21 13 12 8 6
Kevät 2021 91 71 54 38 26 17 15 13 11


Lisätietoa yo-kokeista löydät:
 ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto

Fysiikan arvosanasta saa paljon pisteitä todistusvalinnassa. Panosta siis kirjoituksiin huolella ja ilmoittaudu kurssille!