Kauppatieteen helmikuun Online-iltakurssilla 5 paikkaa vapaana!

Englannin ja ruotsin yo-koe

Englannin ja ruotsin yo-kokeet

Seuraava A-englannin (pitkä kieli) koe on maanantaina 21.3.2022 ja B-ruotsin (keskipitkä kieli) koe maanantaina 28.3.2022.

Millainen yo-koe on?

Kielten yo-kokeissa arvioidaan lukiokursseissa opiskeltuja asioita sekä opiskelijan kypsyyttä ja valmiuksia jatko-opintoihin. 

Kokeet koostuvat neljästä osasta

  • kuullun ymmärtäminen (80-90 pistettä)
  • luetun ymmärtäminen (70-90 pistettä)
  • sanasto ja rakenteet (20-40 pistettä)
  • kirjallinen tuottaminen (99 pistettä)

Kokeiden maksimipistemäärä on 299 pistettä. 

Samaa kielitaidon osa-aluetta mittaavat tehtävät muodostavat tehtäväkokonaisuuden, mutta yhden tehtäväkokonaisuuden tehtävät voivat kokeessa olla erillään toisistaan. Mahdollisia tehtävätyyppejä kokeessa ovat mm. erilaiset monivalinta- ja aukkotehtävät sekä vapaat tekstin tuottamistehtävät. Kokeessa voi olla erilaisia aineistoja, kuten tekstejä, kuvia, tilastoja, karttoja tai videoita. 

Miten koe tehdään?

Koe on sähköinen ja tehdään koululla suljetussa paikallisverkossa. Koetta varten tarvitsee tietokoneen ja siihen liitettävät kuulokkeet. Vastausten luonnosteluun voi käyttää kynää ja paperia, mutta paperille tehtyjä vastauksia ei oteta huomioon arvostelussa.

Kokeen tehtävät voi tehdä itse valitsemassa järjestyksessä. Kaikkia kokeen vastauksia voi muuttaa siihen asti, kunnes koeaika päättyy. 

Lue kokeesta tarkemmin YTL:n ohjeistuksesta

 

Vinkkejä englannin ja ruotsin yo-kirjoituksiin

  1. Älä luovuta, yritä kokeessa aina loppuun asti!
  2. Kielitaitoa niinkuin kaikkia muitakin taitoja täytyy harjoittaa. Lue, kuuntele ja kirjoita mahdollisimman paljon ja aloita jo tänään! 
  3. Kursseillamme pääset harjoittelemaan yo-kokeen tasoisia tehtäviä, ja saat myös palautetta opettajalta tuottamistasi teksteistä. 

Ilmoittaudu englannin tai ruotsin abikurssille