Ylioppilastutkinnon kielikokeet mittaavat, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Lisäksi tarkastellaan, ovatko opiskelijat saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden kieliaineiden hallinnassa. Kielikokeet koostuvat kuullunymmärtämisestä ja kirjallisesta osasta.

Ruotsin ja englannin abikursseilla opiskelet kielioppia, ainekirjoitusta sekä luetunymmärtämistä. Koska esimerkiksi ainekirjoitusta ja tiivistelmien tekoa on vaikea harjoitella ilman ulkopuolisen antamaa rakentavaa kritiikkiä, saat palautetta taidoistasi koko kurssin ajan.

Kirjallista osiota varten abikursseilla valmistaudutaan seuraaviin tehtävätyyppeihin teorian ja harjoitusten avulla:

  1. Monivalintatehtävät tavoite- tai äidinkielellä
  2. Avoimet kysymykset tavoite- tai äidinkielellä
  3. Monivalinta-aukkotestit
  4. Muunnostehtävät
  5. Tiivistelmät/ohjatut tiivistelmät
  6. Käännös ja selittäminen sekä tunnistamistehtävät
  7. Kirjoitelmat ja lyhyet viestinnälliset kirjoitustehtävät

Kurssiin kuuluvan kuullunymmärtämisen itseopiskelumateriaaliniteen saat kotiin ennen kurssin alkua. Itse kuultuihin pääset käsiksi oppimisympäristön kautta. Tunnukset ja ohjeet tulevat niteen mukana. Katso tarkemmat tiedot kurssikohtaisesti.

Kuullun itseopiskelumateriaalin avulla voit kotonasi harjoitella seuraavia tehtävätyyppejä:

  1. Monivalintatehtävät
  2. Avoimet kysymykset

Kurssit