Kauppatieteen helmikuun Online-iltakurssilla 5 paikkaa vapaana!

Biologian yo-koe

Biologian yo-koe

Seuraava biologian yo-koe järjestetään keskiviikkona 30.3.2022 klo 9.00-15.00. Koe on sähköinen ja se suoritetaan oman lukion järjestämässä, valvotussa koetilassa. 

Millainen biologian yo-koe on?

Biologian yo-kokeessa on 11 tehtävää, joista enintään seitsemään vastataan. Koe jakaantuu kolmeen osaan ja kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. 

Kokeen rakenne: 

  Osa I Osa II Osa III
Enimmäispistemäärä 20 p. 60 p.  40 p. 
Tehtävien lukumäärä 1 7 3
Vastausten enimmäismäärä 1 4 2


Osassa I
on vain yksi tehtävä, joka voi koostua myös useasta eri osatehtävästä. Kaikki osion I osatehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä.  

Osan II tehtävät vaativat jo enemmän ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen taitoja osan I tehtäviin verrattuna. Tehtävätyyppeinä on esimerksi vertailu-, arviointi-, ja sovellustehtäviä. 

Osan III tehtävät vaativat kykyä analysoida, arvioida ja luoda tietoa. Tehtävissä annettu aineisto voi olla merkittävässä osassa. Tehtävätyyppeinä voi olla esimerkiksi analysointi-, muunnos- ja kehittämistehtäviä. 

Miten koe tehdään?

Koe on sähköinen ja opiskelija saa käyttää tehtävän ratkaisemiseen ja vastaamiseen ainostaan koejärjestelmän ohjelmia. Vastausten luonnosteluja voi tehdä myös kynällä ja paperilla, mutta tehtävien arvostelu perustuu ainoastaan digitaalisen koejärjestelmän vastauskentässä esitettyihin asioihin. Kokeessa voi olla tekstin ja kuvien lisäksi videoita ja ääntä.

Vastauksissa olennaista on biologisesti täsmällinen ilmaisu ja alan käsitteiden käyttö. Vastauksiin voi laatia koejärjestelmän ohjelmilla taulukoita, diagrammeja tai piirroskuvia. Nämä liitetään vastaukseen kuvakaappauksen avulla. Tällä hetkellä kuvakaappaukset ovat vastauksen lopussa, joten niihin tulee viitata omassa tekstissä. 

Vinkkejä biologian yo-kirjoituksiin

  1. Älä luovuta, yritä kokeessa aina loppuun asti!
  2. Tutustu huolella ennen koetta käytössä oleviin sähköisiin apuvälineisiin, jotta osaat käyttää niitä kokeessa oikein. 
  3. Valmennuskeskuksen Abinetti hyödyntää samoja vastaustekniikoita kuin sähköinen yo-koe, joten voit harjoitella sähköistä vastaamista rauhassa kursseillamme. 

Tutustu biologian abikursseihin

Aikaisempien yo-kokeiden pisterajoja

  L E M C B A I+ I I-
Kevät 2019 92 75 62 46 34 24 23 21 16
Syksy 2019 100 87 74 60 46 34 32 28 22
Kevät 2020 100 84 65 49 36 24 22 20 16
Syksy 2020 98 81 67 51 37 27 25 23 19
Kevät 2021 96 77 61 46 34 24 22 20 16


Lisätietoa yo-kokeista löydät:
 ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto

Varmista hyvä arvosana biologiasta ja ilmoittaudu kurssille!